Nov 232012
 

Yaşlı istismarı genel olarak, “yaşlı bireyin sağlık veya iyilik halini tehdit eden veya zarar veren herhangi bir davranış” şeklinde tanımlanmaktadır.

Yaşlı istismarı genelde istismar edenin aktif bir hareketiyle oluşmaktadır. Örneğin, yaşlının dövülmesi, hakaret edilmesi vb. Bunun dışında istismar bazen istismar endin pasif kalması ile de meydana gelebilmektedir. Örneğin, yaşlının bakım ihtiyaçlarını karşılamamak. Bu nedenle yaşlı istismarı çeşitli başlıklara ayrılmıştır. İstismar çeşidinin başlıcaları şunlardır.

1) Fiziksel istismar

2) Ekonomik istismar

3) Duygusal istismar

4) Cinsel istismar

İstismar eden tarafından, yaşlı kişinin, para veya ekonomik değer ifade eden malının rızasına aykırı olarak kullanılmasıdır. Yaşlı ile beraber yaşayan, yaşlıya bakmakla yükümlü kişilerin aradaki güveni kullanarak, yaşlının malvarlığını çalması da ekonomik istismar olarak değerlendirmek mümkündür.

Bunun dışında yaşlıların ekonomik bir menfaat elde etmek için başkaları tarafından kullanılması (dilencilik yaptırılması) da ekonomik istismar kapsamında değerlendirmek mümkündür.

Yaşlı istismarı olaylarında ve özellikle yaşlının bedenine yönelik yapılan fiziksel ve cinsel istismar olgularında istismar eden yaşlıda bir iz bırakmaktadır. Bu genelde karşımıza kırık, ekimoz, yanma vb şekillerde kendini gösterir.

Bugün yaşayan her 10 kişiden biri yaşlı, yani 65 yaş üzerindedir ve son otuz yılda yaşlı nüfusu % 63 oranında artış göstermiştir. Dünya genelinde yaşlı nüfusu 2000 yılında 400 milyona ulaşmıştır.

Yaşlı nüfusun giderek artması, çekirdek aile modelinin yaygınlaşması bireyleri yaşlılık döneminde görece bir yalnızlığa itmektedir. İstismar vakalarında tam da bu aşamada ortaya çıkmaktadır.

İnsanlar yaşlılık döneminde, ekonomik durumları, sosyal statüleri, toplum nezdindeki itibarları görece azalmaktadır. Bu nedenle sorunun çözümünde insanların yaşlılık döneminde kendi kendine yetebilecek ekonomik gelirlerini temin edebilecek organizasyonlar oluşturmak, güçlerinin yetebileceği işlerde çalışmalarını sağlamakta fayda vardır.

Sorry, the comment form is closed at this time.