Nov 192012
 

Trafik kazaları yol, insan ve araç üçgeninde meydana gelen ve hem mal hem de can kayıplarına ile yaralanmalara neden olan sık yaşanan bir olaydır.

Türkiye trafik kazalarının çok fazla yaşandığı bir ülke olarak dikkat çekmektedir. Kurallara uymamakla başlayan, hız, alkol kullanımı ve yol yapım hatalarıyla birlikte büyük zararlara yol açan bir olgudur.

Trafik kazaları gibi çok etmenli olaylarda neden – sonuç ilişkilerinin ortaya çıkarılması kusur oranlarının doğru olarak saptanabilmesi için çok önem taşımaktadır. Bu da ancak bilirkişilik raporuyla mümkün olabilen bir durumdur. Özellikle yaralama ve /veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarında adli tıp bilirkişiliği çok önemlidir.

Trafik kazalarının ülkemizde ne denli ciddi bir problem olduğunu göstermek için Amerika ve Almanya ile Türkiye arasındaki trafik kazalarıyla ilgili ölüm oranları durumun ciddiyetini de göstermektedir.

ALMANYA’DA her 100 milyon taşıt/Km için 1 ölü

TÜRKİYE’DE her 100 milyon taşıt/Km için 13 ölü

A.B.D.’DE her 100 milyon taşıt/Km için 0,3 ölü

1970-1996 arası 26 yıllık süre Türkiye’de yol uzunluğu artışı %25, kaza sayısı artışı %1694, araç-yol-insan üçlüsü (17 misli).

Uygulamada dikkatsizlik ve tedbirsizlik ile ölüm ya da yaralama suçlarında ceza davasının yanında ayrıca tazminata konu olması açısından hukuk mahkemelerinde de dava açılmaktadır.

Bugüne kadar Yargıtay’ın trafik kazaları ile ilgili hemen tüm içtihatlarında bilirkişi incelemesi yaptırılması konusu yer almış, bilirkişi incelemesi yaptırılmayan durumlarda hükmün bozulmasına karar verilmiş, raporların çelişkili olması durumunda bu çelişkinin yine bilirkişilerce giderilmesi istenilmiştir.

Trafik kazalarında bilirkişilik yapılması ve kazada taraf olan kişilerin de haklarını koruyabilmek için kendilerinin bilirkişilerden rapor alması gerekmektedir.

Sorry, the comment form is closed at this time.