Nov 192012
 

Kazalar beklenmedik olaylar olup dikkatsizlik, ihmal ve acemilikten kaynaklanan olgulardır. Adli tıp açısından orijin saptanmasında kazaların araştırılması önem taşımaktadır. Kazaları meydana geldiği yer veya meydana getiren etkene göre sınıflamak mümkündür.

Trafik kazaları

Trafik kazaları ulaşım kazaları arasında en çok yaralanma ve ölümün ortaya çıktığı kaza türüdür. Özellikle bizim ülkemizde, ulaşımın karayolu ağırlıklı olması ve bu konudaki eğitimsizlik, kaza ve buna bağlı ortaya çıkan yaralanma ile ölümlerde dünya sıralamasında ilk sıralarda yer almamıza neden olmaktadır.

Adli tıp açısından, trafik kazaları sonucu meydana gelen yaralanma ve ölüm olgularındaki yaraların niteliği, hangi yaranın öldürücü olduğu ve buna bağlı kusurlulukların saptanması ulaşım kazalarını özellikle de trafik kazalarını önemli kılmaktadır.

Trafik kavramını yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hareket ve durumları olarak tanımlayabiliriz. Trafik kazaları ise karayolu üzerinde bulunan hareket halinde olan veya duran bir veya birden fazla aracın veya insanın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaylardır.

Bir olayın trafik kazası olarak kabul edilebilmesi için şu koşulların bulunması gerekir.

1. Olayın karayolunda meydana gelmesi,

2. Olaya en az bir aracın karışmış olması,

3. En azından bir aracın hareket halinde olması,

4. Olayın ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanmış olması,

Kazaya bağlı meydana gelen ölümlerde, otopsi çalışmasına başlamadan önce kaza hakkında şu bilgilerin elde edilmesi gerekir.

. Kaza yeri ve zamanı,

. Ölen kişi ya da kişilerin isimleri, kaza sırasındaki konumları, (yolcu, sürücü, yaya)

. Cinayet veya kasıt olasılığı varsa, buna ilişkin bulgular,

. İntihardan şüpheleniliyorsa, ölünen geçmişi,

. Araçların kaza yerindeki konumları ve hasar durumları,

. Kaza yerindeki fren veya savrulma izleri,

Yanıklar

Yangınlar ateşin günlük yaşamın içine girdiği çok eski çağlardan beri problem yaratmış, büyük zararlar yaratan bir durumdur. Adli tıp açısından yangının meydana geliş şekli, neden olduğu yaralanma ve ölümlerde lezyonların saptanması, orijin ile sebep araştırılması önem taşır. Yangın önlenmesi, güvenlik çalışmaları ve yangın sonrası çalışmalar ile günümüzde başlı başına bir sektör olarak güvenlik konusunda önemli bir yer tutmaktadır.

Yanarak ölmüş bir keşide cevabı araştırılması gereken bazı sorular vardır.

1. Kişinin kimliğinin saptanması,

2. Ölüm sebebi,

3. Ölüm orijini (kaza, cinayet, intihar).

Elektrik Çarpması

Elektrik günlük yaşamda çok sık kullanılan ve bu yüzden de çeşitli durumlarda başta kaza olmak üzere, Adli tıbbı ilgilendiren olguların görüldüğü bir konudur. Düşük voltajlı elektrik akımları evde ve endüstriyle alanda çok sayıda kazaya sebep olarak elektrik şokundan ölüme neden olabilirler.

Elektrik çarpmalarının önemli bir özelliği de akımın vücut içerisinde takip ettiği yoldur. Çok tehlikeli voltajlı bir akım eğer bacaktan toprağa geçerse çok az ya da hiç yaralanma yaratmayabilir. Ancak tehlikeli sayılamayacak bir akım kafadan başlayarak kalbin elektrik sahasına oradan da alt kısımda bacaklara ulaşırsa ölümcül bir aritmiye ve ölüme yol açabilir. Süre de çok önemli olup uzun süreli elektrik şokta fibrilasyonun (kalpte atım sayısının çok artması) oluşacağı görülmüştür.

Yıldırım Çarpması

Özel bir elektrik yarası tipi yıldırım çarpmalarıdır. Boş bir alanda şüpheli olarak ölü bulunan bir kişide, ölüm sebebi olarak yıldırım çarpmasını gözardı etmemek gerekir. Yıldırım çarpmasında görülen tipik lezyon, deri üzerinde buğday figürü şeklindeki küçük kılcal damarların genişlemesine bağlı olarak oluşan damarlardaki genişlemedir. Yanıklar zig-zag çizgiler şeklindedir. Deride ateşli silah yarasına benzer delinmeler görülebilir.

Yıldırım çarpmasına bağlı ölüm olaylarında yapılacak otopsi işleminde dikkatli bir çalışma yapmak gerekir. Olayı belirleyecek somut bulguların azlığı keşif çalışmasını ya da varsa bir şahitin değerini çok arttırır.

Yıldırım çarpması olaylarında öncelikle şunların yapılması gerekir.

1. Ölümle ilgili tüm detaylar edinilmeli ve gerekirse olay yeri görülmelidir.

2. Otopsi belirli bir yerde ışık ve malzemenin yeterli olmasıyla yapılmalıdır.

3. Elbiselerin ve kişinin dış görünüşünü iyice incelenmesi gerekir.

Özetle elektrik akımları vücutta takip ettiği yola göre ve akımın şiddetine göre ölümlere sebep olabilirler. Orijin genellikle kazadır.