Nov 192012
 

Seks turizmi, sektörü içinde organize edilen veya sektör dışında olup sektörün yapısını ve ağlarını kullanan ilk hedefinin gidilen bölgede ki halka turistler arasıda ticaret amaçlı cinsel beraberliği amaçlayan gezilerdir.

Çocuk Seks Turizmi: Çocuğa cinsel aktivite içinde bulunmak üzere kendi ülkesinden daha az gelişmiş ülkeye çocuğun ticari cinsel sömürüsü için kişinin seyahat etmesidir.

Çocuk seks turizmi, zengin bir yerden fakir bir bölgeyi ziyaret eden veya erkek bir kişinin 18 yaş altında bir şahısla cinsel aktivitelerini bedel karşılığı yapmadır. Çocuk seks turizmi içinde farklı yapılar yer aldığı halde genellikle bunu yapan evinden uzağa seyahat eden ve çocukla seks yapmak için para ödeyen yetişkin erkeklerdir. Böyle bir suçu işleyen cinsel istismarların %5’inden daha azı kadındır.

Çoğu çocuk seks turistinin aklında çocuğu cinsel bir eş olarak seçmesi gibi özel bir tercih yoktur ama çocuğun cinsel sömürü aracı olarak kullanıldığı bir durumdan yararlanmak istemektedirler. Genellikle bu turistler zengin bir bölgeden daha az gelişmiş fakir bir bölgeye seyahat eden kişilerdir. Turistin ve diğer kimliği bilinmeyenlerin kendi duygularını tatmin etmek istemesiyle para karşılığı yaptığı takas için bu bölgenin seçilmesindeki anahtar durum fakir ekonomik yapıdır. Turist para karşılığı cinsel isteklerini yapar böylece çocuğun cinse açıdan sonraki komisyonculuğunu teşvik eder. Seks turistleri sadece tatil yapanlar kişiler değildirler. Aynı zamanda bu tanımda evinden uzağa iş sebebiyle gidenler, ticaret yapanlar, endüstri alanında çalışanlar ve askeri personelde sayılabilir.Benzer olarak, cinsel sömürü yapan kişilerin sadece yabancı olması da gerekmez, aynı zamanda kendi ülkesinde evinden uzak yaşayanlarda yapabilir. Ama yinede bu bilgiler ışığında çocuk turisti uluslar arası mahiyettedir.

Şu nokta önemlidir ki;çocuk seks turizmi denildiği zaman sadece cinsel sömürü turizmi sadece cinsel sömürü ticareti etrafında organize olmuş turizm olarak algılanmamalı yada bir şekilde öncelikli bir turistin isteği olarak da kısıtlanmamalıdır. Bu tanımın içine işi ve konumundan dolayı sömürücülük yapan ( ki bunlar esas istismarcı gruptur), asal veya yasal olmayan ticaretle uğraşanlar çocuğun cinsel olarak sömürüldüğü turizm endüstrisi içine katılmaktadır.

Turist belki evinden uzaktayken para karşılığı çocukla cinsel aktivite yaşamak düşüncesi olmayabilir, ama belki çocuk bunu onlar için kolaylaştırabilir. Soysa ekonomik faktörleri fırsatçılık bilen istifade eden organize olmuş seks turizmi çocuğu bölgesel fahişelik endüstrisine iten en önemli faktördür. Bu globalleşmiş döngünün halkaları kadın kara borsacılığı, çocuk karaborsacılığı ve pornografi endüstrisi şeklindedir.

Turistler bu yaptıkları cinsel sömürüyü mantıklı bulmaktadır. Çünkü ziyaret ettikleri yerler de bunu onların kültürlerinin bir parçası şeklinde görmektedirler. Çocuğa karşı işlenen bu suçun polis tarafından cezasız bırakılması veya yasal yollara rüşvet yoluyla çomak sokulması bu anlayışı ağırlaştırmaktadır. Çocuk fahişeliği yasal değilken, yabancıların ve zenginlerin çocuklarla yakın ilişki içinde olduğu bir zamanda ortada bir suçun döndüğünü bir kör bile fark edebilir. Bu anlamda, turizm içindeki cinsel sömürüden çocuğun korunmasına dair ulusal ve uluslar arası anlaşmalar olduğu halde yerel yönetimler ekonomik yararlarından dolayı çocuğa işlenen bu suça karşı yapmaları gereken kovuşturma ve ceza verme sorumluluklarını yerine getirmemektedirler.

Çocuk seks turizminin tanımı sürekli düzeltilip onun daha kapsamlı ve tezahürünün daha anlamlı hale getirilmesine çalışılmaktadır. Çocuk hakları sözleşmesinin özellikle 34., 35., 36., 39., maddelerin de çocuğun cinsel sömürü ticaretine karşı korunma temelleri anlatılmaktadır. Sözleşmede, imza koyan ülkelerin çocuğu cinsel sömürü ve istismardan fahişeliği ve pornografiyi de içerir şekilde korunmasının güvenlik altına alınması önerilmektedir.

34. madde çocuğun cinsel sömürüsünün sınırlarını çizip, çocuk seks turizmi içindeki durumu gibi hükümetlerden ulusal, çift taraflı ve tek taraflı tedbirleri harekete geçirmesi talep ediliyor. 35. madde benzer olup çocuk kaçırma, çocuk satışı ve kara borsacılığı hakkında global seks endüstrisinin bu işlerle bağlantı içinde olabileceğinden bahsediyor.

Çocuk Hakları Sözleşmesinin (CHS) konumu Opsiyonel Protokol ile ( seçimli protokol ) güçlendirilip çocuk seks turizmi içindeki çocuk satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisi konusundaki düşünceleri açıkça ortaya koymaktadır. 10. maddeye imza koyan ülkelere “ çocuk turizmi, çocuk pornografisi, çocuk fahişeliği, çocuk satışı konularını içeren önleme, koruma, ortaya çıkarma, kovuşturma yapma ve cezalandırma alnındaki ayarlamaları tüm sorumluluklarıyla ele alıp uluslar arası beraberliği güçlendirme konusunda çok taraflı, bölgesel ve çift taraflı koordinasyon sağlamalıdır” denilmekte ve şöyle önerilmektedir. “Taraftar ülke idarecileri ulusal, uluslar arası devletsel ve devletler arası sivil toplum örgütleri arasında uluslar arası birliği ve koordinasyonu sağlayacağına söz vermelidir.” Buna ek olarak, kadın ve çocuk kara borsacılığı önleyecek, baskılayacak ve cezalandıracak bir protokol vardır. Bu Birleşmiş Milletlerin Uluslar arası Organize Suçlara karşı kongreyle desteklemekte ve çocuğun cinsel ve diğer amaçlı karaborsacılığını önlemeyi amaçlamaktadır.

Tüm çocuklar koruma savaşın da çocuk seks turizmini önlemenin çok karmaşık ve kritik bir öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bunun öyle bir tanımı olmalıdır ki uygulaması pratik olmalıdır. Problemleri değişik özel yerlere göre tanımlamalı ve öngörüsü olmalıdır. Uluslararasına nüfus etmeyi başarmalıdır. Yeni bir lokalizasyona koyan probleme sıkı önlemler alma yoluyla etki etmelidir.

Çocuk seks turizmi yapan kişi genellikle o ülkede çocuklarla cinsel ilişkiye giren ve daha az gelişmiş bir ülkeye seyahat eden kişidir.Çocuk seksi turistleri her türlü sosyal altyapıdan gelirler; evli- bekar, kadın- erkek, zengin turist veya bu iş için para biriktiren kişiler, belli bir ülkeyi belli amacı için seçen pedofiller veya gezisini özel olarak bu sebep için düzenlemeyenler gibi bir çok farklı grupta karşımıza çıkabilmektedir .

Kimliksizlik,çocukların kolayca erişilebilir olması, kendi ülkesinin ahlaki ve sosyal sınırlamalarından özgür olmak, bu tür davranışı sıklaştırır.Bu kişiler bulundukları ülkede çocukların daha erken yaşta olgunlaştığını ya da aslında para yardımı yaptıklarını söyleyerek davranışlarını meşrulaştırırlar.Elbette turizm çocuğun cinsel açıdan sömürülmesinin tek sebebi değildir; ancak hızlandırıcı bir faktördür.Oteller, barlar ve gece kulüpleri, aynı zamanda ülkenin egzotik imajına katkısı çocuk fuhuşunu besleyen faktörler olabilmektedir.

Turizm ve Gezi Endüstrisi çocuk turizmi ile savaşmak için faydalı bir rol oynamaktadır ; turizm okullarında eğitim, turizm personelini kurslar, çeşitli montör sistemler bunların bazılarıdır .Hem turist alan hem gönderen ülkelerin hükümetleri çocuk seksi turizmine çözüm arayışlarını sürdürmektedirler . Brezilya Turizm Bakanlığı, ihbar amaçlı bir telefon hattı ve “Dikkat! Brezilya Sizi Gözetliyor!” posterleri dağıtarak böyle bir çalışmayı başlatmıştır .

Çocuk Seksi Turistlerinin gittikleri ülkeler değişmektedir.Bir ülkede kontrollerin sıklaştığını farkedenler komşu bir ülkede şanslarını denemektedirler. Tayland ve Kamboçya buna örnek iki ülkedir. Kosta Rika Tayland’ın arka bahçesi olarak internette pazarlanmakta ve Amerika’da Internetten bunun için ucuz yerler ilan edilerek geziler düzenlenmektedir. Sadece 1999 yılında Kosta Rika’ya bu amaçla 5000 turist geldiği saptanmıştır .

Günümüzde ticari cinsel sömürünün kurbanı olan çocukların sayısını belirlemek için elimizde geçerli bir yöntem bulunmamaktadır .Bunun sebeplerinin başında böyle bir metodolojinin geliştirilememiş olması ve konuyla ilgili tanımların ülkeden ülkeye değişiyor olması gelmektedir. Ayrıca yer altı sektöründe olması , mafyanın işin içinde olması da sayısal verileri ulaşmayı engelleyen faktörler olarak dikkati çekmektedir.

Çocuk pornosunda, kurban sömürüldüğünün farkına varmayabilir veya utanç ve korkuyla bu konuda sessiz kalmayı tercih edebilir. Ayrıca tehdit ve korkutmsa yoluyla da konuşmamayı tercih etme sıklıkla gözlenen bir olaydır.

Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da konuyla ilgili bilgi düzeyi yok denecek boyuttadır. Araştırmaların yapılabilmiş olduğu yerlerde ise gerçek bir tablo sunmaya yetecek kadar sağlıklı bilgi toplanabilmiş değildir.Bu özellikle kaçırılan çocuklar için geçerlidir.Bilgi kaynakları genellikle kaçırılan çocukların cinsel, ekonomik ya da başka bir sebeple mi kaçırıldığını ya da kaç yaşında olduğunu, cinsiyetini belirtmemektedir. Bir ülkede cinsel açıdan sömürülmüş çocukların sayısını tahmin etmek daha kolay olmasına karşın kaynak eksikliği- hem insan emeği, hem finansal açıdan bunu zorlaştırmaktadır .Araştırılan grup, genel hakkında bilgi yansıtamayacak kadar küçük olabilmektedir.Ayrıca araştırmacılar konunun suç olması nedeniyle çok zor koşullar altında araştırma yapabilmektedir.

Çocuk fuhuşu ile ilgili bilgiler, en gözle görülür tiplerinin üzerinde yoğunlaşmaktadır .Bu tür fuhuş parklarda, otobüs duraklarında ya da başka kamusal alanlarda gerçekleşmektedir . Sömürünün büyük br kısmı kaçak olduğu için bu araştırmalar da gerçek tabloyu yansıtmamaktadır .

Bu işin müşterilerinin tümüne yakını erkektir. Amerika’da yapılan araştırmalarda sosyoekonomik sınıf ya da yaşla ilgili belirgin bir farkın bulunmadığı görülmektedir.

1977 de Galler de Uluslararası Pedofilik Bilgi Alış-veriş Merkezinin ilk toplantısı yapılmıştır. Bunlar erişkinle çocuk arasındaki ilişkinin izin verilebilir olduğuna inanan bir gruptu. Bu dernek çocukların onayıyla bunun normal bir olay olduğuna inandırmak için uğraşan bir gruptu.Bu tip grupların her geçen gün arttığı da dikkat çekmektedir. Amerika ‘da California ‘da Rene Giuon Derneği 2500 üyesiyle kendilerine 8 yaş altında çocuklarla seks yapmayı hedeflemişlerdir. Bu grubun sloganı 8 yaşında seks yap yoksa çok geç kalmış olursun şeklindedir.

Gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde istatistiksel verilerin noksanlığı Çocukların Ticari Amaçlı Cinsel Sömürüsünün gerçek boyutlarının ne olduğu hakkında net ve sağlıklı bilgiye sahip olunmasını engellemektedir. Bununla beraber,anketlere verilen cevaplar ve mevcut araştırmalar önemli bir problem olduğunu göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde ön plana çıkan bir konu olmasında rol oynayan etkenlerden biri ülkelerin refah düzeyidir. Örneğin, internete hızlı ve rahat erişim çocuk pornografisinin yayılması ve elde bulundurulmasını kolaylaştırmaktadır. Modern teknolojinin bu derece yaygın olması, ticareti de kolay hale getirmektedir. Çünkü internet, sıklıkla, çocukların yem olarak kullanıldığı reklamlara ev sahipliği yapma vazifesini görmektedir. Buna bir de, ticareti kolaylaştırmak için bölgede nispeten rahat hareket etmeye izin veren politik düzenlemeleri de katmak gerekir. Zenginlik, çocuk seks turizminin büyük boyutlarda gerçekleşmesinde etkili olan önemli bir etkendir.

Hükümet dışı örgütlerin gerçekleştirdiği bir çok faaliyet ve medyada konuya yer verilmesi hükümetleri problemle mücadelede etme yolunda daha fazla tedbir almaya zorlamaktadır. Belçika hükümetinin, 1996 yılında hükümetin Marc Dutroux vakasını ele alması üzerine protesto eylemi yapan 250,000 Belçika’lıya olumlu yanıt vermesi bunun bir göstergesidir. İzlanda’da, hükümet, bir araştırma raporu ile ortaya çıkan düşünüldüğünden çok daha fazla cinsel istismar vakası bulunduğunun saptanmasıyla harekete geçmiştir. Hükümet dışı örgütler, yoğun şekilde, internetteki çocuk pornosu ve seks turizmi ile mücadele etmektedir. Cinsel istismar amaçlı çocuk ticaretinin bu örgütlerin gündeminde büyük bir yer işgal etmediği görülmektedir.

Batı Avrupa’da çocuk fahişeliğinin iki şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Bunlardan birincisi, çoğunlukla bu çocukların ticareti amaçlı ve zorlanmaları sonucu ortaya çıkan bir tablodur. Bu problemin ikinci tip kurbanları ise ilgili ülke vatandaşlarıdır. Bu tip fahişeliğe yol açan etkenler sözü edilen ilk tip için geçerli olanlardan farklıdır. Genelleme yapma riski göze alınarak, söz konusu ülke vatandaşı çocukların fahişeliğinin “çocuklar için yeterli bir destek sisteminin olmayışı, konuyu ele alacak net bir hukuki sistemin bulunmayışı ve çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüsünün toplumda bir dereceye kadar onaylanması”ndan kaynaklandığı söylenebilir.

Dünyanın diğer bölgelerine oranla, Doğu Avrupalı erkek çocuklar çocuk fahişeliği kurbanları içinde büyük oranda yer almaktadır. Bu çocuklar, çoğunlukla seks turizmi için bölgeyi ziyaret eden yabancılar tarafından fahişe olarak kullanılmaktadır. Bu durum, Estonya, Rusya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’da da bildirilmektedir. Estonya’da turizmdeki yakın zamanda kaydedilen gelişmeyi takiben çocuk seks turizmi patlama yaşamıştır. Başlıca kurbanlar erkek çocuklardır ve bu suçu işleyenler de en başta Finli ve Almanlardır. Estonya’da 1997-1999 arasında 881 çocuk seks turizmi olgusu bildirilmiştir. Fin’lilerin Rusya’daki çocuk seks turizmindeki artışın da arkasındaki kişiler oldukları belirtilmektedir.

Çocukların cinsel amaçlı ticareti Doğa Avrupa’da alarm verici boyutlardadır. Ticaretin çoğu küçük yaştaki kadınların pazarlanması ile gerçekleşmektedir; ancak, erkek çocukların ticareti hakkında da artan sayıda bildirimler vardır. Küçük yaştaki binlerde kız çok karlı görünen yurt dışında çalışma vaatleriyle kandırılmakta ve kendilerini seks köleliğinin kıskacında bulmaktadırlar. En çok endişe veren durum ise, ticaretin iyi organize olmuş ve güçlü uluslararası suç şebekeleri tarafından gerçekleştiriliyor olmasıdır. Bu, problemin boyutlarının düşünüldüğünden daha büyük olduğunu ortaya koyar. Buna ek olarak, son zamanlardaki raporlar, Doğu Avrupalı kadınların, kendilerini daha sonra batıya kaçıran suç çeteleri tarafından internette pazarlandıkları ve satıldıkları bildirilmektedir.