Nov 192012
 

Çocuk fuhuş uya da daha yaygın kullanımıyla çocuk fahişeliği, bir bedel karşılığında çocuğun cinsel olarak kullanılmasıdır. Çocuğun cinsel aktivitelerde veya cinsellik çatısının herhangi bir şeklinde bedel karşılığı çalıştırılması çocuk fuhuşunun temelini oluşturmaktadır.
Genel anlamıyla, çocuğun yararının dışında onu bir ticari araç olarak kişilerin çocuğu cinsel amaçlarını uygulayabilecekleri bir kişi olarak görmeleridir. Bu kişiler ya çocuk hareketlerini kar amaçlı gösteren bir sömürgen karaborsacı -aracı ya da çocuktan para karşılıklı cinsel zevk alan bir istismarcıdır. Çocuğun cinsel amaçlı kullanılması belki yetişkinler arasında bir takas aracı olarak görülmesindendir. Çocuk seks turizmi genellikle çocuk fahişeliğinin bir kategorisiyken çocuk fahişeliği de çocuğun cinsel amaçlı veya çocuk pornografisi için karaborsada kullanılmasıyla doğrudan bağlantılıdır.

Çocuğun fahişelik yapması genel ev, bar, klüp, özel ev ortamı, özel caddeler, özel bölgeler gibi belirli çevrelerle ilgili olabilir. Çocuk fahişeliği bazı zamanlar ya organize olmayan ama genellikle organize halde olan küçük ölçekli kişisel karaborsacılıkla ya da büyük ölçekli geniş suç örgütleriyle ilgilidir.Fahişelik yapan çocuklar bunu sadece yiyecek, giyecek, ilaç, veya yatacak yer bulmak için yapmamaktadırlar. Ayrıca okulda daha başarılı olmak için ya da cebinde ekstra para bulundurup ulaşamayacağı şeyleri almak için yapmaktadırlar. Bakıldığında fahişeliğe sürüklenmiş çocukların yaşam için para kazanabilme kadar parayla satın alabileceği güzel şeylere ulaşmak için de buna sürüklendikleri görülmektedir. Ancak en fazla karşımıza evinde cinsel istismara maruz kalmış çocuğun sokağa sürüklenmesi ve burada sokakta egemen olan organizasyonların onu alarak, fahişeliğe sürüklemesidir.

Çocuk fahişeliği, Çocuğun Ticari Cinsel Sömürüsüyle bağlantılı olarak çok sık kullanılan bir terimdir En çok rastlanılan tipleri ; çocuk yaşta yapılan evlilikler, çocuk hizmetçi işçiler ve çocukların cinsel amaçlı ticari amaçlı kullanılmasıdır. 1990’lı yıllara kadar “çocuk fahişeliği” tanımlamasında ticari amaçlı, çocuğun cinsel amaçlı kullanımı” çatısı altında özel bir tanımı yapılana kadar durumu açık olarak saptamada yetersiz bir tanım karmaşası yaşanmaktaydı. Bakıldığında fahişelik yaparak,profesyonelce yaşamlarını kazanan kişiler seks işçisi olarak tanımlanmaktayken çocukların bu sınıflamada yer alması doğru değildir. Çünkü çocuk olgulara bakıldığında çocukların bunu kendi isteğiyle seçmedikleri ve kriminal yollarla bunu yapmaya zorlandıkları görülmektedir.

Her ne kadar Birleşmiş Milletler dökümanlarında çocuk satışı, çocuk fahişeliği, çocuk pornografisi tanımları bu faktörler ışığında açıklanmaktaysa da yine de bu terimlerin çocuğun uğradığı şiddeti, sömürüyü ve fahişelik yapması için uğradığı şiddeti tanımlamakta yetersiz olduğunu söylenebilir. Erişkinlerin “fahişelik” ve “fahişelik yapmak” olgusu literatürde “seks işçileri” terimiyle değerlendirilmektedir.Burada kadının fahişelikteki konumu kendi isteğiyle para karşılığında bu işi yapması şeklinde değerlendirilmektedir.. Ama çocuklar söz konusu olduğunda “seks işçisi” teriminin kullanılması fahişeliğin içine itilmiş çocuğun kriminal sömürüsünü göz ardı etmekte ve “işçi” terimiyle bir çocuğun profesyonelce o işi seçmiş kişi konumuna getirmektedir. Bu açıdan olaya yaklaşılması ve “çocuğun fahişelik yapması” deyimi yerine çocuğun fahişeliğe bazı koşullar veya yetişkin bir kişi tarafından seks ticaretine itildiği temel veri olarak kabul edilmelidir. Ayrıca bu yetişkin, çocuğu kendi arzu ve gücü doğrultusunda seksüel bir obje olmaya zorlayan ve kazancı için “çocuğa fahişelik” yaptıran kişidir.

Fahişelik, ticari amaçlı cinsel aktiviteler olarak tanımlanmaktadır.Son dönemde “fahişelik” kelimesinin yerine “seks işçileri” terimi kullanılmaktadır. Böylece bununla seks endüstrisinin içine katılmış yetişkinler kastedilmektedir.Ancak çocuklar ve gençler için bu tanımı kullanmak uygun değildir.

Araştırmalar göstermiştir ki, bu işi yapan gençlerden bir kısmı yaptıkları işi seks işçiliği, fahişelik yapmak ve cinsel sunum olarak tanımlamaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde bu çocukların ticari cinsel aktivitelerine “yaşam için seks”, “fırsatçılıktan doğan fahişelik”, ”uygun koşullar için seks” kavramları girmiştir. Bu terimler cinsiyetini para karşılığı takas eden gencin uygun bir kalacak ortam, giyecek, yiyecek, ilaç, giyinme ve güvenlik sağlama açısından kaç değişik amaç uğruna yapılabildiğini göstermektedir.

Bu olayı anlayan tüm kaynaklar, araştırmalar ve organizasyonlar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, çocuk fahişeliği terimini bir ücret veya bir iyilik haline ulaşmak için çocuğun cinsel sömürüsü şeklinde tanımlanmaktadır. Çocuk fahişeliği para veya diğer bir kısım mükafat elde etmesini içerir.

Çocuk Hakları Sözleşmesinin çocuk satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisi hakkında protokolünde, çocuk fahişeliğinin tanımı “ bir bedel veya herhangi formda ki kazanç için çocuğun cinsel olarak kullanımı”dır. Çocuk pornografisi hakkında ki tanım şöyledir: ”Esas amacı çocuğun her ne anlamda olursa olsun cinsel amaçlarla çocuğun herhangi bir cinsel kısmının tehiri veya gerçekçi yada sahte olarak çocuğun cinsel aktiviteler içinde gösterilmesidir.”

Fahişelik yapmaya başlayan 12 yaş üstü çocuklar çoğunlukla benzer özgeçmişe sahiptir. Çocukların çoğu problemli ve fonksiyonlarını yerine getiremeyen ailelerden gelmektedir. Fahişelik yapan kızların %70’inin çocuklukları sırasında bir ya da iki ebeveynlerinin de birden yok olduğu billdirilmektedir.Bir çalışmada kızlardan %75’inin tek ebeveyn tarafından yetiştirildiğini tespit etmiştir. Bazı kızların anneleri de fahişelik yaparak para kazanmaktadır.

Ailesinde cinsel istismara uğrama hikayesi yetişkinlik döneminde fahişelik yapan yaklaşık tüm kişilerin özgeçmişinde vardır.Küçük yaşta fahişelik yapan çocukların küçük yaşlardayken ensest kurbanı olduklarını sıklıkla izlenmektedir.Bu ensest yaşantısı, kız çocuğuna seksin kullanılabileceği mesajını verir.Bu çocuklar duygularını cinsel yaşantılarından ayırt etmeyi öğrenirler.Fahişelik yapan kızların büyük bir bölümü yaşamlarında en az bir kez tecavüze uğradığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır.Yine önemli ölçüde fiziksel istismara maruz kalmışlar; bazı kızlar da ihmal kurbanı olmuşlardır.

Erkek çocukları da benzer geçmişe sahiptir.Çoğu, tek ebeveyn tarafından yetiştirilmiştir. Ailelerinde bir kayıtsızlık veya düşmanca duygular hakimdir. Küçük yaşlarında kendilerine bakan birçok kişinin bulunması olağandışı bir durum değildir. Fiziksel ve duygusal istismar geçmişlerinde geniş bir yere sahiptir. Bu çocukların bir kısmı kurum bakımında kalmış olabilir. Fiziksel ve duygusal istismar geçmişlerinde daima önemli bir yere sahiptir.

Küçük erkek fahişelerin daha büyük yüzdesi ihmal kurbanıdır.Bazıları evlerini terk etmiş bazıları da terk etmeye zorlanmıştır.Weisberg’in(1985)araştırmasında, fahişe erkek çocukların %29’unun bir aile bireyi ve %15’inin de bir yabancı tarafından cinsel istismara uğradığını tespit etmiştir. Ancak, Weissberg’e göre, çocukluklarında istismara uğradıklarını belirtenlerin yüzdesinin nispeten düşük olması yanıltıcı olabilir, bu sayının çok daha fazla olma olasılığı vardır.

Çocuk fahişelerin hepsi bu işi her zaman için yapmamaktadır. Weisberg dört tip fahişe stili olduğundan bahsetmektedir : Duruma bağlı (sadece belli durumlar sözkonusu olduğunda fahişelik yapanlar); daimi fahişelik yapanlar; mesleki fahişeler (fahişeliği nitelikli bir meslek olarak görenler); kısmi zamanlı (kendilerini profesyonel olarak görenler, ancak tam zamanlı olarak çalışmayanlar). Çocuk fahişelerin çoğu duruma bağlı veya daimi kategorisine girmektedirler.

Duruma bağlı olarak çalışan ya da yarı zamanlı fahişelik yapanlar hafta sonları, akşamları ve belki de yaşlı veya yeni bir müşteri geldiğinde çalışarak, görünüşe göre “normal” bir yaşam sürmektedirler. Tam zamanlı fahişeler, bu faaliyeti ek para kazanmak için değil yaşamını devam ettirmek için yapmaktadır.

Bir erkek çocuk fahişenin yaşamı yaşına, deneyim derecesine göre farklılık göstermektedir. Bir fahişe, yolda beklerken diğeri müşterisinin kendisine gelmesini bekler.

Şiddet, genç erkek fahişeler için devamlı bir tehdittir.Anlaştıkları kişilerin davranışlarını devamlı kontrol etmek durumundadırlar. Öte yandan, bu erkek çocukların müsterilerinin para ve eşyalarını çaldıkları da bilinmektedir. Fahişe erkek çocuk narkotik ilaç içicisi ve satıcısı olabilir.

Kız çocuk fahişe korunması için kendisini pazarlayan kişiden yardım isteyebilir.Bazı kız fahişeler bir ya da daha fazla tipteki fahişelik ile ilgili olabilir.Bazıları caddede bekler, bazıları da bir ağın bir parçası olabilir.Bu ağ, fahişenin genellikle iki ya da üç hafta olmak üzere çalıştığı şehirleri içine alır. Çoğunlukla bir ağ içinde çalışacak olan kızlara ev temin ederler. Bunlar kızları pazarlayan kişiler için çok değerlidir, çünkü kızlar evde kolaylıkla incelenebilir ve kendilerine bakılabilir.

Caddede çalışan fahişeden biraz daha fazla güvenlikte olan evlerde çalışan fahişeler için de şiddete maruz kalma endişesi vardır. Müşterilerin uygulayacağı şiddete ek olarak, kendilerini pazarlayan kişiler de kızları çalıştıkları bu ağ içinde tutabilmek için şiddete başvurabilirler.

Çocukların cinsel açıdan sömürülmesi çok eski ve global bir problemdir; bazı ülkelerin tarihi ve kültürünün yüzlerce yıllık parçasıdır. 1997 Asya Ekonomik Krizi ve Doğu Avrupa’da serbest pazar ekonomisine geçilmiş olması çocuklar açısından durumu daha da kötüleştirmiştir .Yerel talep yani o ülkede ki kendi vatandaşının talebi her zaman önemli bir faktör olmuştur.

Yabancı talep, eğer sadece istatistiklere bakarsak daha az önemlidir.Ancak çoğu ülkede çocuğun cinsel sömürüsüne karşı savaşanlar öncelikle yabancı tacizcilerle savaşmaktadırlar . Bunun iki sebebi vardır. İlki, yabancı tacizcinin ekonomik ve sosyal gücünün çocuğunkinden çok daha üstün olmasıdır; bu güç ilişkisinde yabancı tacizciyi çok avantajlı bir pozisyona koymaktadır . İkincisi ise, yabancı tacizcinin bulunduğu ülkeyi kolayca terk edebilmesi ve böylece hiç bir ceza almamasıdır. Bunu engelleyebilmek için çoğu ülkede çeşitli hukuki yöntemler uygulanmaya çalışılıyor.