Nov 232012
 

Cinsel suçlar, insana yönelik suçlar içerisinde en ağır suçlardan birisi olarak değerlendirilmektedir. Cinsel suçlar insanlık var olduğundan beri kültür, dini inanç, sosyo-ekonomik düzey, rejim farkı olmaksızın, bütün toplumlarda, bireyin mahremiyetine, kişiliğine, fiziksel ve ruhsal varlığına ve çevresine karşı işlenen, cinayetten sonra en ağır suç olarak süregelen bir şiddet biçimidir. Ceza kanunları, suçları mala ve cana karşı olmak üzere iki temel grupta değerlendirmektedir. Kişinin yaşamına yönelik suçlar içerisinde, cinsel suçların önemli bir yeri vardır. Cinsel suçlar, cinsel amaçlı ve hedeflenen kişinin isteği dışında yapılan hareketleri kapsamaktadır. Bunlar söz atma ile başlayan elle sarkıntılık, cinsel haz almaya yönelik hareketler ve en uç noktada ırza geçmeyi içine alır.

Cinsel suçlar en çok kadınlar olmak üzere, çocuklara ve erkeklere yani bütün insanlara yönelen, kadınların da yardımcı olduğu çok nadir durumlar dışında genellikle erkekler tarafından işlenen bir suçtur. Bu konuda tecavüz, ağırlıklı olarak anlatılacaktır. Tecavüz şiddet kullanılarak gerçekleştirilen tecavüz, reşit olmayan biriyle ilişkide bulunmak, toplu tecavüz, planlı tecavüz, evlilik içi tecavüz, erkeğe tecavüz, homoseksüel tecavüz olmak üzere başlıca yedi grupta incelenir.

Birçok ülkede yapılan çalışmalar yüksek sayılarda tecavüz suçu işlendiğini göstermektedir. Örneğin A.B.D.’de her yıl 800 000’in üzerinde tecavüz girişimi bildirilmektedir. Erkek çocuklara tecavüz oranı da beklenenden yüksek bulunmuştur. Bildirilenlerin, toplam olgulara oranının yarıdan az olduğunun çeşitli araştırmalarda ortaya konan bir olgu olduğu gözönüne alınırsa, ne denli ciddi bir problem olduğu anlaşılacaktır.

Tecavüz suçunun dünya üzerinde kabul gören geleneksel hukuki tanımı; “Kadının rızası dışında ve zorla yaşadığı cinsel deneyimdir.” Cinsel deneyim terimi yalnızca penisin vaginaya girişini içerir; diğer cinsel saldırılar dışlanmıştır.

Bu genel tanım dışında son yıllarda bir çok ülkede tecavüzün tanımı ve ilgili kanunlarda yenileştirmeye gidilmiş; cinsel saldırı, cinsel kötü davranış, suç oluşturan cinsel girişim ya da penetrasyon, suç oluşturan cinsel tavır, kaba cinsel üste çıkış, rızasız cinsel ilişki, gibi saldırganın eylemlerini, tecavüzün cinsel boyutu yanında içerdiği şiddeti de vurgulayan yeni deyimler oluşturulmuştur.

Bu konuda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bugün dünyada genel olarak kabul gören tanım şunları kapsamaktadır.

“Kadın ve erkek arasında, kurbanın rızası olmadan vaginal ilişki ve cinsiyet ayrımı olmaksızın anal ilişki, fellatio (Ağızla erkek cinsel organını uyarmak) ve cunningulus (Ağızla kadın cinsel organını uyarmak), yüzeyel de olsa vaginal ya da anal girişin olduğu durumlar eşi de kapsamak koşuluyla suç oluşturur. Ama bu yasaların değişkenlikler gösterdiği, örneğin Amerika’da yine de bu tanımların federal bir yasa olmayıp, her eyalette farklı uygulamalarla sürmekte olduğu görülmektedir.

Cinsel şiddet medikal ve hukuki bir olay olduğundan, dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır.

1- Olaya maruz kalmış kişinin onamının alınması,

2- Hikayenin hastanın sözleriyle yazılması,

3- Fizik muayene bulgularının yazılması,

4- Laboratuvar araştırmaları,

5- Elbiselerinin bakılması,

6- Teşhis koymama,

7- Polise haber vermek,

8- Hastalık, gebelik, psişik travmaya karşı koruyucu önlem

Hikayesi: İyi bir geçmiş alınmalı ve hastanın sözleriyle yazılmalıdır. Zaman, yer ve koşullar belirtilmelidir. Hastanın emosyonel (duygusal) durumu belirtilmelidir. (Histerik, Alkolik, Soğukkanlı). Olaydan sonra hiç banyo yapmış mı? Muayene yapılırken kişiden izin alınmalıdır.

a. Genel Görünüm: Ekimoz, bıçaklanma, elbiseleri ve durumu (Alkolik, histerik, hafif içkili)

b. Genital Muayene: Travma izleri aranır.

c. Spekulum Araştırması: Genital organlar özellikle serviks ve vaginaya bakılır. Vaginaskopi yapılır.

Laboratuvar araştırmalarında – Vagina boşluğunda, şüpheli bulunan materyal vulvadan alınır, bir tüpe saklanır. Bu materyalle çeşitli araştırmalar yapılır.

Elbiseler: Mağdurun yaşı tespit edilmelidir. Anlatılanlar kişinin çevresinden alınan bilgi ile karşılaştırılmalıdır.
Mağdurun fizik ve mental durumunun tespit edilmesi gerekmektedir. Eğer mağdur zihinsel özürlü ya da mental retarde ise muhakkak mental durumunun saptanması için uzmanların görmesi sağlanmalıdır. Stres, korku, kronik mental yetmezlik, akut veya kronik alkol veya madde bağımlılığı gibi durumların tespit edilmesi gerekmektedir.Tüm dış yaralanmaların kontrol edilmesi gerekir. Yara yaşının tespiti önemlidir. Bazı yaralar daha önce yapılmış olabilir/var olabilir. Özellikle dirsekler, ön kol ve eller saldırı sırasında berelenmiş olabilir.

Tüm olgularda tam bir muayene yapılması gerekir. Şunlara özellikle dikkat edilmelidir. Ağız ve dudaklarda yaralanmalar (ağızın kapatılmaya çalışılmasına bağlı olarak), boyun (parmak ve tırnaklarla oluşmuş olabilir), göğüsler (ekimozlar, sıyrıklar ve ısırık izleri), vulva ve bacakların iç kısmı (tırnaklarla yapılan izler), arka kısmında kalçalar, bacakların üst kısmı sürüklenmeye bağlı olarak yapılmış olabilir.

Dış yaralanma olmaması bir saldırgan ve şiddete yönelik ırza geçmenin olmadığını göstermez. Korku ve tehdite bağlı direnç göstermeyen mağdurda ancak birkaç yaralanma görülebilir. Diğer yandan yaralanmaların olması da mutlaka ırza geçmenin olduğunu göstermez. Bazen kadın saldırı süsü vermek için yaraları kendi yapabileceği gibi lezyonlar başka bir yolla da meydana gelmiş olabilir.

Mümkünse mağdurun 24 saat sonra bir kez daha görülmesi ilk muayenede gözden kaçan ekimozların, sıyrıkların görülmesini sağlayabilir.

Genital bölge dışındaki yaralamalar geniş bir alanda görülebilir. Anal bölge ve perineumda laserasyonlar gözükebilir. Bacakların üst kısımlarında sıyrık ve ekimozlar görülebilir. Saldırganın kurbanın kollarını tutup saldırmasına bağlı üst kollarda lezyon görülebilir. Kemiklerde çatlak/kırık gibi ya da iç organ yaralanmaları gibi lezyonlar da görülebilmektedir.

Yaralanmanın derecesi ve şiddeti, karşı koymanın derecesine bağlıdır. Tabii bu da hem saldırganın hem de mağdurun fizik kapasitesi ile orantılıdır.

Özel araştırmalar için materyal toplamada dikkatli olmak gerekir. Her bir alınan materyal tek tek torbaya konup üstü etiketlenmelidir.

Vulva ve Vaginanın Muayenesi

Vulva, pubis karnın yan kısımları, baldır ve perineumda herhangi bir madde izi ya da toprak parçası olup olmadığı araştırılmalıdır. Deride özelikle pubik kıllar, herhangi bir yabancı madde olup olmadığının da incelenmesi önemlidir. Eğer yabancı kıl bulunursa bunu dikkatle saklamalı, sonra da şüphelinin kılıyla karşılaştırmalıdır.

Eğer yaralanma yoksa bile, bu durum özellikle belirtilmelidir.

Olaydan olaya yaralanmalar farklılıklar gösterir. Boğuşmaya bağlı yaralamalar, tırnak izleri, sıyrıklar, ekimozlar, laserasyonlar, genital bölgede yaralanmalar görülür.

Belli koşullar altında vulva ve vaginada yaralanma yoksa veya minimalse de yine de ırza geçme olgusu gerçekleşmiş olabilir.

Himen (Kızlık Zarı) Muayenesi

Himeni normal bir muayenede kolaylıkla görebilmek mümkün değildir. Muayene yaparken mağdurun uyumlu davranışı ile bu muayeneyi yapmak daha kolaydır.

Himen ilk yırtılma sırasında genellikle orta çizgiden arkaya doğru yırtılır. İnce, kırmızı renkte vagina duvarına doğru çekilme gösteren kanamalı görünüm ortaya çıkar ki buna himen (kızlık zarı) halkası denmektedir. Burada değmekle hemen kanamanın oluştuğu küçük hemolitik (kanamalı) nodüller oluşur. Kenarların 7-10 günde iyileştikleri ve caruncula mrytiformes hymenales adı verilen küçük oluşumların oluştuğu gözükmektedir. Himen hiçbir zaman eski haline dönmez, sürekli cinsel ilişki ve doğumlardan sonra bu oluşumların kaybolduğu görülmektedir.

Kan

Eğer kişinin alkol etkisi altında davrandığı şüphesi varsa o zaman venöz kan alınmalıdır.

Madde aldığından şüpheleniliyorsa toksikolojik araştırma yapmak gerekir. 10-20 ml arası venöz kan toplanması gerekir.

Özellikle saldırgan, mağdur ve var olan lekelerdeki kanın araştırılması yapılacaksa, o zaman temiz, steril, cam tüplere 2 ayrı örnek 2 ml olarak alınmalıdır. (Biri antikoagulan içermeli, diğerinde ise olmamalıdır.)

Saç

Mağdurun olmadığı düşünülen saç örnekleri temiz, kuru cam ya da plastik kavanozlara konulmalıdır. Ayrıca mağdurun saç örnekleri de ayrıca toplanmalıdır.

Tırnak İçi Materyal

Temiz bir kağıdın üstüne toplanabilir. Sonra zarf içinde yerleştirilir.

Himen muayenesi ile ilgili olarak şunların akılda tutulmaları gerekmektedir.

Bazı olgularda tam penetrasyon ve hatta tekrarlanan cinsel ilişkinin sorunda bile himenin yırtılmadığı olgular saptanmıştır.

Himen mutlaka penetrasyon sonucu yırtılmayabilir. Parmak sokularak ya da yabancı bir cisim kullanılarak da bu olabilir. Yeni olmuş bir yırtık böyle bir olayı göstermesine karşın sebebi göstermez. Cinsel ilişki ilk planda olan olgu olmasına karşın diğer sebeplerin de olabileceği düşünülmelidir. İleri yaşlarda, çok sayıda cinsel ilişki ve geçirilmiş doğuma bağlı himen artık yer almaz. Bazı olgularda da konjenital olarak yer almamaktadır.

Vagina Muayenesi

Himen intakt ise yani yırtılmamışsa vagina muayenesi yapılamaz. Vaginadan materyal himenin normal açıklığında elde edilebilir. Herhangi muayene sırasında himende yaralamanın olmamasına dikkat edilmelidir.

Himen intakt ise o zaman muayenede vaginal spekulum kullanılmalıdır. Muayenede çeşitli tiplerde himenler bulunduğu unutulmamalıdır.

Intratus (giriş) ve vaginanın durumu önemlidir. Çünkü genç kızlarda ve fazla cinsel ilişki yaşamamış kadınlarda non-elastiktir. Irza geçme olaylarında bu tip olgularda hasar çok daha fazla görülmektedir. Çok doğum yapmış ve düzenli cinsel ilişkisi olan kadınlarda ise vagina daha büyük ve duvarları gevşektir. Ama yaşlı kadınlarda buna zıt olarak atrofik ve senil değişikliklerden dolayı daha fazla hasar görülür.

Yaralar çok hafif bir irritasyondan, hiperemiye ve derin geniş yaralanmalar kadar farklılıklar gösterebilir. Hasar yoksa da mutlaka belirtilmesi gerekir.

Vaginada kanama menstruel nitelikte olabilir. Uterustan ayrı olarak dış servikal boşluğa çıkabilir ya da himen veya vaginadaki laserasyona bağlı veya her iki kaynaklı da olabilir.

Yabancı madde varlığının da araştırılması gerekir.

Uterus ve adnekslerde iki taraflı muayene edilmelidir.

Kesinlikle raporda tecavüze uğradığı şeklinde belirleyici cümlelere yer verilmemelidir. Eğer hamilelik olursa çocuğu aldırmak gerekir, kanuni bir haktır. Hasta takibinde da hamilelik ve bulaşıcı genital hastalık açısından takibi gerekir. Ayrıca çocuk böyle bir olaya maruz kalırsa hem anne-baba, hem çocuk psikiyatrik travma açısından incelenmeli ve ona göre bir tedavi uygulanmalıdır.

Cinsel suçlarda özellikle ırza geçme olgularında şiddet bazen öldürmeye kadar uzanmaktadır.