Nov 192012
 

Adli bilirkişiliğinin en önem taşıdığı konulardan birisi de adli belge incelemesidir. Yazı ve imzaların kime ait olduğunu, kimlik, pasaport, para, çek, senet, sözleşme ve kredi kartı gibi belgelerde sahtecilik bulunup bulunmadığının araştırılması gibi çok geniş spektrumdaki olayları kapsamaktadır.

Adli belge inceleme alanında hem hukuk hem de ceza davalarında bilirkişilik incelemesi istenebilmektedir. Ülke genelinde yıllık dosya sayısının 35-40 bin olduğu tahmin edilmektedir. İncelenen belge sayısı ise yüz binleri aşmaktadır.

Ülkede adli belge incelemesi Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi, Polis ve Jandarma Kriminal Laboratuarları, Adli Tıp Enstitüleri, Özel Bilirkişilik Kurumları ve Şahıslardır. Olgular hem direkt başvuru hem de mahkemeler aracılığı ile olabilmektedir.