Nov 192012
 

Son yıllarda sigorta şirketlerinin aktivite alanlarını büyütmesiyle beraber adli bilimler ile ilişkilerinin de geliştiği gözlenmektedir. Buradaki temel sebep sigorta poliçesinde beyana dayalı işlemlerin sonrasında tazminat ödenmesi için o beyanın doğruluğunun ispatı gerekliliğidir.

Uygulamada da; yaşam sigortalarında otopsi yaparak ,sağlık sigortalarında tıbbi uygulama hataları olup olmadığına bakarak, maluliyet hesaplarının yapılmasında, trafik kazalarında olaya adli mekanik açısından yaklaşarak yapılan çalışmalar adli bilimleri sigorta sektörü için vazgeçilmez boyutlara taşımıştır.

Son yıllarda özellikle Amerika Birleşik devletlerinde bu tip çalışmaların çok arttığı ve adli tıp uzmanlarınca yürütüldüğü görülmektedir. Adli sigortacılık olarak da isimlendirilen bu çalışmaların özellikle maluliyet hesaplamaları, tıbbi uygulama hataları ve sigortalı tedavi giderlerinin hesaplanmasında sigorta şirketlerine önemli geri dönüşlerin sağlandığı görülmektedir. Ülkemizde yeni yeni bu uygulama çok kısıtlı düzeylerde bazı sigorta şirketlerince adli sigortacılık uygulamalarına başlanmıştır.

Başlıca çalışma alanları şunlardır:

– Tıbbi Uygulama hataları olgularında kusurluluk

– Maluliyet hesaplanması

– Dolandırıcılık hesapları

– Travma olgularında nedensellik

– Hukuksal dava prosedürleri

– Sigortalı tedavi giderleri

– Trafik kazalarında adli mekanik danışmanlığı

– Tıbbi hasar danışmanlığı

Aşağıda adli sigortacılığın başlıca konuları anlatılmıştır.

1- Malpraktis dosyaları :Adli tıp uzmanları multidisipliner boyutta tıbbi uygulama hataları (malpraktis) olgularını incelemekle görevlidir. İhtisas alanları içinde olan hekim yaklaşımları –hastada gereksiz ve yanlış uygulamaların yapılmış olması veya kusurluluk olup olmadığının bulunması boyutunda adli tıp uzmanları tarafından verilecek bilirkişi raporları belirleyicidir. Adli tıp uzmanları bu konuda eğitimli ve deneyimlidirler.

2- Maluliyetler (heyet raporları) hesaplanması. Bu hesaplamalar artık Avrupa Birliği üyesi ülkelerin de kullandığı özürlülük hesap cetveli ile hesaplanmaktadır. Eskiden beri kullanılan SSK hesaplamaları standarda uymamaktadır. Özellikle uluslar arası ilişkilerde ve olgularda bu hesaplamalar sonucu çıkan rakamsal veriler çok önemlidir.

3- Dolandırıcılık dosyaları; Bu amaçlı düzenlenen, etkin değerlendirme için tıbbi bilginin yanında adli mevzuat bilgisi ve simülasyon deneyimi de gerektiren dosyalar.

4- Travma dosyaları ;Hastanın travmadan ötürü gelişen yaralanma ve ölüm olguları da Adli tıp uzmanının etkinlik alanına girmektedir. Kişinin durumunu ağırlaştırıp ve/veya ölümüne sebep olan hastane veya doktorun nedensellik (illiyet) bağını saptayıp rücu sürecinde olayı olması gerektiği gibi yönlendirme adli tıp çalışma alanına girmektedir.

5- Tıbbi konular; Bu da şirkete hangi durumlarda dava açılabilir, açılmaması için ne yapılmalıdır. Dava açılırsa yönelim nasıl olmalıdır (tıbbi konularda avukatların dava dosya içeriği hazırlamak için adli tıp yaklaşımı verilerek hukuk bürosu destekleme çalışmaları yapılması adli tıp konularının kapsamındadır.

6- Sigortalı tedavi giderleri ; Sağlık kurumlarında yapılan tıbbi uygulama hataları yüzünden sigortalının ödenen tedavi giderlerinin rücusu konusunda adli süreçte danışmanlığı adli tıp uzmanları tarafından verilebilir.

7- Adli mekanik: Trafik kazası meydana geldiğinde o kazanın meydana gelmesinde mekanik kusurun ve sürücü yani insan faktörünün ne oranda hatalı olduğunun saptanması yapılır.

8- Tıbbi Hasar Danışmanı olarak adli tıp uzmanının kullanılmasının toplamda büyük bir fark yaratacaktır. Adli tıp ihtisası konularının kapsamı tam olarak tıbbi ekspertiz konularını kapsamaktadır.

Nasıl ki oto tamircisi veya yüksek makine mühendisi olmak oto hasar eksperi olmayı beraberinde getirmiyorsa ekspertiz ayrı bir eğitim, sertifikasyon ve staj konusu ise Doktor olmakta malpraktis, maluliyet, sahtecilik, simülasyon, adli tıbbi mevzuat, kriminal olaylara yaklaşım bilgisini getirmemektedir. Bunlar ayrı bir uzmanlık olarak adli tıp uzmanlarının eğitim aldığı ve bildiği konulardır.

Ayrıca şirketlerin rutin uygulamasında var olan hasar kontrollerinin saha araştırmaları için emekli albay veya emniyet mensuplarından kurulu dedektiflik şirketlerini taşeron olarak kullanmaktadırlar. Bu amaçla bu kişileri bünyelerinde çalıştırmaktadırlar. Adli tıp danışmanı evrak incelemesi ile saha çalışması gerektiren durumları saptayabilir ve saha çalışması karar verilen vakalar için araştırmacıyı ne yapması, nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda yönlendirerek bu alanda da verimi arttırabilir.

Sorry, the comment form is closed at this time.