Nov 172012
 

Alanya’da Çocuk Sokak İşçisi Yok: Kapasite Oluşturma, Hizmet Sunum ve Bilinç Oluşturma Projesi, Alanya Sokakta çalışan Çocuklar Derneği, Avrupa Birliği hibe programı, 2007-2008

Çocukların Sosyal Katılımlarına Odaklı Bir Yerel Yönetim Sistemi Yapılandırma: Yerel Faaliyet Planları Oluşturma Projesi, Avrupa Birliği hibe programı, Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği 2007-2008

Çocuklara Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Destek Hattı: Çocuğa Karşı Cinsel İstismarın Gün Yüzüne Çıkartılması Projesi, Avrupa Birliği hibe programı, Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği 2005-2006

Kadına yönelik şiddet ve önlenmesi konusunda sağlık çalışanlarının 10 ilde eğitimi ,Avrupa Birliği hibe programı ,İnsan Kaynakları Geliştirme Vakfı, 2003-2004

25 ilde korunmaya muhtaç çocuklara verilen hizmetin durumunun saptanması çalışması, UNICEF projesi, 2003

Multidisipliner yaklaşımla çocuk istismarı konusunda adli tıp uzmanlarının eğitimi, UNICEF projesi,2001-2002

Sorry, the comment form is closed at this time.