Nov 182012
 

Adli tıp, şiddet ,çocuk istismarı ve çocuk hakları ile kriminoloji ve tıbbi uygulama hataları konularında yayınlanmış çok sayıda uluslararası ve ulusal makalesi ile bildirisi bulunmaktadır.

Yazdığı makalelerin bazıları şunlardır;

Polat O ,I Pakiş Tıbbı Uygulama Hataları nedir,ne değildir ? Acıbadem Tıp dergisi 2:2: ss:34-39 ,2012

– Polat, O. ve Güldoğan,

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi 1(1): 105-124.

Polat., O. Çocuk İstismarı ve Türkiye’deki Durumu; Klinik Çocuk Forumu; 2005; 1; 1-11.

Polat., O. Çocukta Korkulu Rüya: Uyuşturucu; Çocuk Forumu; 2004; 7(2); 1-10

Polat., O. Olay Yeri İncelemesinin Adli Tıp Açısından Önemi; Adli Tıp Dergisi; 2002; 16(2-4); 1-16.

Polat., O. Adli Tıpta Delillerin Önemi; Adli Tıp Dergisi; 2001; 15(4); 51-69.

Polat., O. Çocuk Hakları ve Adli Tıp; Adli Tıp Dergisi; 2001; 15(3); 53-75

Polat., O. Aile İçi Cinsel İstismar: Ensest; Çocuk Forumu; 2001; 4(2); 1-12

Polat., O. Çocuk İstismarında İstismarcı ve Kurban İlişkisi; Çocuk Forumu Dergisi; 2000; 3(4); 1-17

Polat., O. C. Uysal. History of forensic medicine in Turkey. Leg Med (Tokyo). 2009 11(3):107-10.

Polat., O, B. Aksoy, S. Gökçe Turan, A. Çelikbilek, D. Çalışkan, D. ‘Attitudes, Knowledge and Degree of Acceptance of Violence Among Students in Istanbul’. 12. Avrupa Psikoloji Kongrsesi-ECP, İstanbul, 4-8 Temmuz 2011.

Polat., O, E. Güldoğan, H. Değirmentepe, F. Alkan, I.Yıldızlı, B. Aksoy.‘İstanbul ‘da suç korkusu ve Risk Algısıyla Yapılan bir çalışmanın literatür eşliğinde kültürler arası karşılaştırılması’ (Comparison of Fear of Crime and Risk Perception in Istanbul with literatures). Presentation in 2010

Sorry, the comment form is closed at this time.