Nov 202012
 

1959 yılında Atlanta/Amerika’da doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1983-1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim dalında Adli Tıp uzmanlık eğitimini tamamladı. GATA Patoloji bölümünde askerlik görevini tamamladı.

1990 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalına kurucu başkan olarak atandı. Aynı yıl doçent ve 1995 yılında da Profesör oldu . 1992-1993 döneminde İngiltere ‘de Charing Cross Hospital 1994 de İsveçte Kopenhag Çocuk Hakları Merkezinde çalıştı. 1995 de İsrail Jerusalem Hadassah Medical Faculty de gözlemci olarak bulundu. Türkiye’yi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi oturumlarında temsil etti. 1997 de Çocuk Hakları Koalisyonu koordinatörü olarak Ülke Alternatif raporunun baş raportörlüğünü yaptı.

1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi Kriminolojik Araştırmalar Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. Aynı dönem Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü Merkezi Yönetim kurulunda görev aldı. İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu üyeliği görevini de 1995-1997 yılları arasında yaptı. İstanbul Tabip Odası Çocuk Hakları Merkezinin 1998 de kuruluşunu gerçekleştirdi. 2000 yılında da Adli Tıp Kurumu Başkanlığına atandı. 2003 yılında istifa ettikten sonra Marmara Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalı Öğretim üyeliğine geri döndü. Uzun yıllar UNICEF’e çocuk hakları ve güç koşullardaki çocuklar ve toplum eğitimi konularında danışmanlık yapmıştır.

Marmara Üniversitesi Tıp ve Hukuk Fakültesi, Hacettepe Tıp Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Tıp ve Hukuk Fakülteleri , ITO Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Maltepe Üniversitesi Tıp ve Hukuk Fakülteleri, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Beykent hukuk fakültesinde Adli Tıp dersleri anlatmıştır. Halen Marmara, Bilgi, Beykent, İTO hukuk fakülteleri ile Yeditepe tıp fakültelerinde derslerine devam etmektedir.

1991 yılında Çocuğu İstismardan Koruma ve Rehabilitasyon Derneğini(ÇİKORED) kurdu.Halen başkanlığını yürütmektedir. 1995 yılında Çocukla ilgili çalışan kuruluşların bir araya geldiği Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonunu kurdu.2006 yılına kadar görevini sürdürmüştür.1997 da kurduğu Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneğinin kurucu başkanlığını yaptı.Dernek 2011 yılında Dikkat Çocuk Var ismiyle yeniden organize oldu. Halen başkanlığını yürütmektedir. 1995 de kurulan Kadın için Destek Oluşturma Grubunun (KİDOG) kurucu üyelerinden birisidir. 2003 yılında Çocuk Hakları için Yurttaş Hareketi 0-18 in kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

2004-2011 yılları arasında www.0-18.org Çocuk Hakları için Yurttaş Hareketi web sitesine çocuk haklarına yönelik haftalık yazılar yazmıştır. Bugüne kadar Avrupa Birliği ve UNICEF sponsorluğunda sivil toplum kuruluşları ile aile ve çocuk konularında 6 projenin yürütücülüğünü yaptı. 2003-2005 yılları arasında Açık Radyoda Çocuk Hakları isimli bir
programı yapmıştır.

Anne-babalara yönelik iki yıl süreli Türkiye’nin bilinçli çocuğu isimli eğitim kampanyası ve 2002-2009 yılları arasında dernek merkezinde aile ve haklarımız başlıklı150 i geçkin toplantı düzenlemiştir.

Özellikle aile,çocuk ve şiddet konusunda akademik çalışmalar yapan Polat’ın Adli Tıp , Çocuk Hakları, Çocuk İstismarı, sokak çocukları konularında yayınlanmış 18 kitabı ve ulusal ve uluslar arası 120 yi geçkin çalışması bulunmaktadır.1998-2005 yılları arasında Çocuk Forumu dergisinin editörlüğünü yapmıştır. Halen 5 derginin de danışma kurulu üyeliğini yapmaktadır.

2010-2011 yılları arasında Amerika Ohio/Cleveland’da Case Western Universitesi, Mandel School of Social Studies Supplied Unıt’e bağlı Begun Violence Preventıon Center’de öğretim üyesi ve araştırmacı olarak çalışmaktadır. Şiddet önleme projelerinde danışman olarak görev yapmıştır.

2013 yılında İMDAT – Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneğini kurdu. Halen başkanlığını yapmaktadır. 2013 yılında Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi adli Tıp Anabilim Dalı’na başkan olarak atanmıştır. 2014 yılında Üniversite’ye bağlı ASUMA – Acıbadem Üniversitesi Şiddet ve Suç Araştırma Merkezini kurmuştur. Halen başkanlığını yaptığı bu merkez özellikle EU, Dünya Bankası, ISKA ve benzeri uluslararası projeler yapan ve aktivitelerini projelerle sürdüren bir merkezdir. 2015 yılında başkanlığını yaptığı Şiddeti Anlamak kongrelerinin 4. sü bu yıl uluslararası nitelikte yapılacaktır.

Sorry, the comment form is closed at this time.