Nov 202012
 

1959 yılında Atlanta/Amerika’da doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1983-1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim dalında Adli Tıp uzmanlık eğitimini tamamladı. GATA Patoloji bölümünde askerlik görevini tamamladı.

1990 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalına kurucu başkan olarak atandı. Aynı yıl doçent ve 1995 yılında da Profesör oldu . 1992-1993 döneminde İngiltere ‘de Charing Cross Hospital 1994 de İsveçte Kopenhag Çocuk Hakları Merkezinde çalıştı. 1995 de İsrail Jerusalem Hadassah Medical Faculty de gözlemci olarak bulundu. Türkiye’yi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi oturumlarında temsil etti. 1997 de Çocuk Hakları Koalisyonu koordinatörü olarak Ülke Alternatif raporunun baş raportörlüğünü yaptı.

1997-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi Kriminolojik Araştırmalar Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. Aynı dönem Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü Merkezi Yönetim kurulunda görev aldı. İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu üyeliği görevini de 1995-1997 yılları arasında yaptı. İstanbul Tabip Odası Çocuk Hakları Merkezinin 1998 de kuruluşunu gerçekleştirdi. 2000 yılında da Adli Tıp Kurumu Başkanlığına atandı. 2003 yılında istifa ettikten sonra Marmara Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalı Öğretim üyeliğine geri döndü. Uzun yıllar UNICEF’e çocuk hakları ve güç koşullardaki çocuklar ve toplum eğitimi konularında danışmanlık yapmıştır.

Marmara Üniversitesi Tıp ve Hukuk Fakültesi, Hacettepe Tıp Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Tıp ve Hukuk Fakülteleri , ITO Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Maltepe Üniversitesi Tıp ve Hukuk Fakülteleri, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Beykent hukuk fakültesinde Adli Tıp dersleri anlatmıştır. Halen Marmara, Bilgi, Beykent, İTO hukuk fakülteleri ile Yeditepe tıp fakültelerinde derslerine devam etmektedir.

1991 yılında Çocuğu İstismardan Koruma ve Rehabilitasyon Derneğini(ÇİKORED) kurdu.Halen başkanlığını yürütmektedir. 1995 yılında Çocukla ilgili çalışan kuruluşların bir araya geldiği Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonunu kurdu.2006 yılına kadar görevini sürdürmüştür.1997 da kurduğu Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneğinin kurucu başkanlığını yaptı.Dernek 2011 yılında Dikkat Çocuk Var ismiyle yeniden organize oldu. Halen başkanlığını yürütmektedir. 1995 de kurulan Kadın için Destek Oluşturma Grubunun (KİDOG) kurucu üyelerinden birisidir. 2003 yılında Çocuk Hakları için Yurttaş Hareketi 0-18 in kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

2004-2011 yılları arasında www.0-18.org Çocuk Hakları için Yurttaş Hareketi web sitesine çocuk haklarına yönelik haftalık yazılar yazmıştır. Bugüne kadar Avrupa Birliği ve UNICEF sponsorluğunda sivil toplum kuruluşları ile aile ve çocuk konularında 6 projenin yürütücülüğünü yaptı. 2003-2005 yılları arasında Açık Radyoda Çocuk Hakları isimli bir
programı yapmıştır.

Anne-babalara yönelik iki yıl süreli Türkiye’nin bilinçli çocuğu isimli eğitim kampanyası ve 2002-2009 yılları arasında dernek merkezinde aile ve haklarımız başlıklı150 i geçkin toplantı düzenlemiştir.

Özellikle aile,çocuk ve şiddet konusunda akademik çalışmalar yapan Polat’ın Adli Tıp , Çocuk Hakları, Çocuk İstismarı, sokak çocukları konularında yayınlanmış 18 kitabı ve ulusal ve uluslar arası 120 yi geçkin çalışması bulunmaktadır.1998-2005 yılları arasında Çocuk Forumu dergisinin editörlüğünü yapmıştır. Halen 5 derginin de danışma kurulu üyeliğini yapmaktadır.

2010-2011 yılları arasında Amerika Ohio/Cleveland’da Case Western Universitesi, Mandel School of Social Studies Supplied Unıt’e bağlı Begun Violence Preventıon Center’de öğretim üyesi ve araştırmacı olarak çalışmaktadır. Şiddet önleme projelerinde danışman olarak görev yapmıştır.

2013 yılında İMDAT – Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneğini kurdu. Halen başkanlığını yapmaktadır. 2013 yılında Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi adli Tıp Anabilim Dalı’na başkan olarak atanmıştır. 2014 yılında Üniversite’ye bağlı ASUMA – Acıbadem Üniversitesi Şiddet ve Suç Araştırma Merkezini kurmuştur. Halen başkanlığını yaptığı bu merkez özellikle EU, Dünya Bankası, ISKA ve benzeri uluslararası projeler yapan ve aktivitelerini projelerle sürdüren bir merkezdir. 2015 yılında başkanlığını yaptığı Şiddeti Anlamak kongrelerinin 4. sü bu yıl uluslararası nitelikte yapılacaktır.

Nov 192012
 

TIBBİ UYGULAMA HATALARI: (2004), Seçkin yayınları

TÜM BOYUTLARIYLA ÇOCUK İSTİSMARI I-II: (2005 ), Seçkin yayınları

KLİNİK ADLİ TIP (2012 ) Seçkin yayınları

KRİMONOLOJİ VE KRİMİNALİSTİK ÜZERİNE NOTLAR (2006), Seçkin yayınları

DÖVME BENİ, (2010), Dernek yayınları

ÇOCUK PORNOGRAFİSİ, (2002 ), Nokta kitap yayınları

SOKAK ÇOCUKLARI (2008 )., Dernek yayınları, 2. Baskı

ÇOCUK VE ŞİDDET (1999 ), DER yayınları

ADLİ TIP DERS KİTABI (2001), DER YAYINLARI

ADLİ TIPLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI (2001), DER yayınları

ÇOCUK VE HAKLARI (1997 ), Analiz yayınları

ÇOCUKTA DAYAĞA HAYIR (1997), Analiz yayınları

Nov 182012
 

Adli tıp, şiddet ,çocuk istismarı ve çocuk hakları ile kriminoloji ve tıbbi uygulama hataları konularında yayınlanmış çok sayıda uluslararası ve ulusal makalesi ile bildirisi bulunmaktadır.

Yazdığı makalelerin bazıları şunlardır;

Polat O ,I Pakiş Tıbbı Uygulama Hataları nedir,ne değildir ? Acıbadem Tıp dergisi 2:2: ss:34-39 ,2012

– Polat, O. ve Güldoğan,

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi 1(1): 105-124.

Polat., O. Çocuk İstismarı ve Türkiye’deki Durumu; Klinik Çocuk Forumu; 2005; 1; 1-11.

Polat., O. Çocukta Korkulu Rüya: Uyuşturucu; Çocuk Forumu; 2004; 7(2); 1-10

Polat., O. Olay Yeri İncelemesinin Adli Tıp Açısından Önemi; Adli Tıp Dergisi; 2002; 16(2-4); 1-16.

Polat., O. Adli Tıpta Delillerin Önemi; Adli Tıp Dergisi; 2001; 15(4); 51-69.

Polat., O. Çocuk Hakları ve Adli Tıp; Adli Tıp Dergisi; 2001; 15(3); 53-75

Polat., O. Aile İçi Cinsel İstismar: Ensest; Çocuk Forumu; 2001; 4(2); 1-12

Polat., O. Çocuk İstismarında İstismarcı ve Kurban İlişkisi; Çocuk Forumu Dergisi; 2000; 3(4); 1-17

Polat., O. C. Uysal. History of forensic medicine in Turkey. Leg Med (Tokyo). 2009 11(3):107-10.

Polat., O, B. Aksoy, S. Gökçe Turan, A. Çelikbilek, D. Çalışkan, D. ‘Attitudes, Knowledge and Degree of Acceptance of Violence Among Students in Istanbul’. 12. Avrupa Psikoloji Kongrsesi-ECP, İstanbul, 4-8 Temmuz 2011.

Polat., O, E. Güldoğan, H. Değirmentepe, F. Alkan, I.Yıldızlı, B. Aksoy.‘İstanbul ‘da suç korkusu ve Risk Algısıyla Yapılan bir çalışmanın literatür eşliğinde kültürler arası karşılaştırılması’ (Comparison of Fear of Crime and Risk Perception in Istanbul with literatures). Presentation in 2010

Nov 172012
 

Alanya’da Çocuk Sokak İşçisi Yok: Kapasite Oluşturma, Hizmet Sunum ve Bilinç Oluşturma Projesi, Alanya Sokakta çalışan Çocuklar Derneği, Avrupa Birliği hibe programı, 2007-2008

Çocukların Sosyal Katılımlarına Odaklı Bir Yerel Yönetim Sistemi Yapılandırma: Yerel Faaliyet Planları Oluşturma Projesi, Avrupa Birliği hibe programı, Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği 2007-2008

Çocuklara Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Destek Hattı: Çocuğa Karşı Cinsel İstismarın Gün Yüzüne Çıkartılması Projesi, Avrupa Birliği hibe programı, Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği 2005-2006

Kadına yönelik şiddet ve önlenmesi konusunda sağlık çalışanlarının 10 ilde eğitimi ,Avrupa Birliği hibe programı ,İnsan Kaynakları Geliştirme Vakfı, 2003-2004

25 ilde korunmaya muhtaç çocuklara verilen hizmetin durumunun saptanması çalışması, UNICEF projesi, 2003

Multidisipliner yaklaşımla çocuk istismarı konusunda adli tıp uzmanlarının eğitimi, UNICEF projesi,2001-2002