Nov 192012
 

Çocukların kaçırılması çocuklara yönelik sömürünün en kötü şekillerinden birisidir. Özellikle ekonomik kriz yaşayan ülkelerde daha çok ön plana çıkan çocuk kaçırma olgularının sayısının hızla artması bizim gibi bu problemle yeni tanışan ülkelerde paniğe neden olmaktadır.

Uluslararası organize suça karşı BM Sözleşmesine eklenen ‘Palermo Protokolü’ olarak da bilinen, insan ticaretini (özellikle çocuk ve kadınlar) önleme, denetim altına alma, cezalandırma protokolü, çocuk ticareti ve insan ticareti tanımının uluslar arası kabulünü sağlayan ilk yasal araçtır.

18 yaş altındaki bir kişiyi şiddet içermeyen aldatma ve tehdit yoluyla alıkoymak da kaçırmak olarak kabul edildi. Kişinin, kadın ya da erkek,  sömürü için götürülmesi ve alıkonulması yeterlidir.

Çocuk Ticareti tüm dünyayı kapsayan global bir fenomendir, coğrafi bölge ya da ülkelerle sınırlı değildir. Zaten bir ülkeden başka ülkeye kaçırılma en sık rastlanan türlerinden birisidir.Çocukların temel özgürlüklerinin ve insan haklarının ihlalidir. İnsan haysiyetiyle bağdaşmayarak çocuğun fiziksel ve mental bütünlüğüne zarar verir ve çocuğun yaşamını ciddi ölçüde tehdit eder.

Çocuk kaçırma istatistiklerinin gerçeğin ancak çok küçük bir yüzdesini oluşturduğu görülmektedir. Çocukların cinsel sömürü, sokak çocukları gibi farklı kategorilerde sınıflanması gerçek sayının örtülü kalmasına neden olmaktadır. Bu yüzden olguların sınıflandırılıp kaydedildiği uluslar arası istatistikler çocuk ticareti verilerini tam olarak yansıtmaz.

Bazı kategorilerle ilgili kanıtlar eksik olsa da raporlar çocukların sıralanan amaçlar için kaçırıldığını tahmin etmektedir:

 Seyahat ve turizmi içeren cinsel sömürü-çocuk seks turizmi

 İş gücü sömürüsü, düşük ücretle ağır işlerde çalıştırılmak,tarla,fabrika,,hizmetçilik gibi

 Yasa dışı evlat edinmek

 Dilencilik ve suç eylemleri-organize suç örgütleri

 Zorla ya da anlaşmalı evlilikler

 Fidye amaçlı kaçırma

  Zorla askere almak

Çocukların organ ticareti için kaçırıldığına dair de göstergeler vardır, yine de bu konu daha ileri düzeyde araştırılması gereken bir konudur .Cinsel sömürü ve istihdam için sömürüler çoğu ülkede çoğu bölgede ,zorla ya da anlaşmalı evlilik için kaçırmak çoğu ülkede bildirilmiştir.Dövüşlere sokmak,borç kapatmak ,zorla askere almak için kaçırmak Afganistan ‘dam yada savaşın sürdüğü yerlerde yaygındır. Bu problem güney doğuda zaman zaman görülen bir durumdur.

Bu rakamlar incelendiğinde, kaçırılan çocukların büyük bir kısmının kız çocukları olduğu anlaşılmaktadır. Son zamanlarda ülkemiz genelinde bin 600’ün üzerinde çocuğun kaçırıldığı ve özellikle bu sayı içerisinde kız çocuklarının oranının daha fazla olduğunu ve bu sayının özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizde daha fazla olduğunu görülmektedir.

–  Çocuk kaçırma suçunu engellemek için ilk olarak evde, sonra okulda ve sosyal ortamda güvenliğin sağlanması gerekir. Çocuğun ne zaman, nerede ve kiminle olduğunu ailenin bilmesi, ilgilenmesi gerekir. Zaten evinde sevgi ile dostane bir ortamda yetiştirilen çocuk bunu kendiliğinden anne-babasıyla paylaşacaktır.

– Yasama ve yürütmenin bu konu hakkında önleme, yardım sağlama ve bilgilendirme çalışmalarını başlatıp, yayması gerekir.

– İnsanların kız-erkek çocuk ayrımı hakkında gelişmesi lazım. Aksi takdirde özellikle kız çocuğun cinsel istismara maruz kalıp kaçırılmasının önlenmesi çok zor görünüyor.

– Çocuklar sorun yaşadıklarında ailelerine danışamasalar bile yardım için kime başvurabileceklerini bilmeleri ve çocuk istismarı ve çocuk kaçırma konusunda kendilerini koruyabilmeleri için bilgilendirilmeleri lazım.

– Çocuklarla ve sağlık konusunda çalışan herkesin çocuk koruma hususunda bilgilendirilip eğitilmesi lazım.

– Her ilde birbiriyle bağlantılı olarak çalışan kayıp raporlama merkezleri bulunmalıdır ki hiç vakit kaybetmeden kayıp çocuk aranmaya başlansın.

– Çocuğun kendine olan saygısının ve onurunun kuvvetlendirilmesi ve kaçırılan çocukların yeniden topluma kazandırılabilmeleri için çalışan organizasyonların oluşturulması gerekir.

– Yeni yasalar, bu konu için ayrılmış bütçeler ve topluma yani halka yönelik çalışmalar çocuk istismarını ve çocuk kaçırılmasını önleyebilecek önemli başlangıçlardır.

ÇOCUK KAYBOLDUĞUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Bir çocuğun kaybolmasını takip eden ilk 24 saat, çocuğun bulunması ve güvenli bir şekilde eve dönmesi açısından en kritik süreçtir. Aynı şekilde 48 saate kadar olan süreç en belirleyici süreçtir.

İlk 24 Saat

Derhal çocuğunuzun kayıp olduğunu yetkili mercilere bildirin.

Yetkililer evinize ulaşana ve delilleri toplayana kadar evinize giriş çıkışları sınırlayın. Evdeki ve çocuğunuzun odasındaki hiçbir şeye dokunmayın ya da yerini değiştirmeyin. Giysiler, kağıtlar, kişisel eşyalar, bilgisayar, çöp sepeti bile çocuğunuzun nerede olduğu hakkında ipucu verebilir.

Olay için görevlendirilen kişilerin isim ve telefon numaralarını isteyin ve bu bilgileri güvenli, kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.

Çocuğunuzu aramak için yaptıklarınızı da kapsayacak şekilde görevlilere çocuğunuzun kaybolmasıyla ilgili tüm olayları ve olay anındaki koşulları anlatın.

Çocuğunuzun kaybolduğu zaman üzerinde olan giysilerini, yanında bulunan kişisel eşyaların ayrıntılı bir tanımını yapınız. Çocuğunuzun bulunmasına yardımcı olabilecek doğum lekesi, yaralar, dövmeler, ona has bir davranış gibi kişisel özellikleri de ekleyin.

Çocuğunuzun özelliklerini gösteren olan en son tarihte çekilmiş renkli ve siyah beyaz fotoğraflarını bulun ve yetkililere verin.

Arkadaşlarının, tanıdıkların, çocuğunuzun nerede olduğunu bilebilecek, ipucu sağlayabilecek kişilerin, telefon numaraları ve adreslerini de içerecek şekilde listesini yapın. Son yıllarda yeni taşınan ya da ayrılan komşularınızı,son aylarda ailenizle samimi, çocuğunuzla özel olarak ilgilenen kişileri yetkililere bildirin.

Telefonlarınıza bakacak bir kişi belirleyin, arayanların isimlerini, telefon numaralarını, arama zamanını ve sayısını kaydedebileceği bir not defterini de telefonun yanına koyun.

Her zaman yanınızda düşüncelerinizi,sorularınızı yazabileceğiniz,isim,tarih,telefon numaraları gibi önemli bilgileri kaydedebileceğiniz bir not defteri ya da kağıt parçası bulundurun.

Kendinize ve ailenize iyi bakın, çünkü çocuğunuzun sizin güçlü olmanıza ihtiyacı var. Ne kadar zor olsa da dinlenmek, doğru beslenmek, karmaşık duygularınız hakkında biriyle konuşmak için kendinizi zorlayın.

İkinci 24 saat:

Arkadaşlar,tanıdıklar,uzak akrabalar, açık alanlarda çalışanlar, taşımacılık, servisçilik yapanlar, kaçırılma anında çocuğunuzu görmüş olabilecek her insanı kapsayacak şekilde listenizi genişletin.

Civarda bulunan kaçırırmış ya da olaya tanık olmuş olabilecek kişilerle ilgili ipucu bulabilmek için gündemi, gazeteleri, çevrenizdeki olayları takip edin. Bu bilgileri yetkililere verin.

Medya görüşmeleri, basın bültenleri düzenlemek için yetkililerle beraber çalışın. Gerekirse bir yakınınızdan medya sözcünüz olmasını isteyin.

Tüm şantaj girişimlerini yetkililere bildirin.

Arayan bilgisi ve arama bekletme özelliği olan ikinci bir telefon edinin. Yetkililerden telefonunuza dinlenme-yer tespit etme özelliklerinin eklenmesini talep edin. Evde olmadığınız zamanlarda size ulaşılabilecek bir cep telefonunuz mutlaka yanınızda olmalıdır.

Nov 192012
 

Seks turizmi, sektörü içinde organize edilen veya sektör dışında olup sektörün yapısını ve ağlarını kullanan ilk hedefinin gidilen bölgede ki halka turistler arasıda ticaret amaçlı cinsel beraberliği amaçlayan gezilerdir.

Çocuk Seks Turizmi: Çocuğa cinsel aktivite içinde bulunmak üzere kendi ülkesinden daha az gelişmiş ülkeye çocuğun ticari cinsel sömürüsü için kişinin seyahat etmesidir.

Çocuk seks turizmi, zengin bir yerden fakir bir bölgeyi ziyaret eden veya erkek bir kişinin 18 yaş altında bir şahısla cinsel aktivitelerini bedel karşılığı yapmadır. Çocuk seks turizmi içinde farklı yapılar yer aldığı halde genellikle bunu yapan evinden uzağa seyahat eden ve çocukla seks yapmak için para ödeyen yetişkin erkeklerdir. Böyle bir suçu işleyen cinsel istismarların %5’inden daha azı kadındır.

Çoğu çocuk seks turistinin aklında çocuğu cinsel bir eş olarak seçmesi gibi özel bir tercih yoktur ama çocuğun cinsel sömürü aracı olarak kullanıldığı bir durumdan yararlanmak istemektedirler. Genellikle bu turistler zengin bir bölgeden daha az gelişmiş fakir bir bölgeye seyahat eden kişilerdir. Turistin ve diğer kimliği bilinmeyenlerin kendi duygularını tatmin etmek istemesiyle para karşılığı yaptığı takas için bu bölgenin seçilmesindeki anahtar durum fakir ekonomik yapıdır. Turist para karşılığı cinsel isteklerini yapar böylece çocuğun cinse açıdan sonraki komisyonculuğunu teşvik eder. Seks turistleri sadece tatil yapanlar kişiler değildirler. Aynı zamanda bu tanımda evinden uzağa iş sebebiyle gidenler, ticaret yapanlar, endüstri alanında çalışanlar ve askeri personelde sayılabilir.Benzer olarak, cinsel sömürü yapan kişilerin sadece yabancı olması da gerekmez, aynı zamanda kendi ülkesinde evinden uzak yaşayanlarda yapabilir. Ama yinede bu bilgiler ışığında çocuk turisti uluslar arası mahiyettedir.

Şu nokta önemlidir ki;çocuk seks turizmi denildiği zaman sadece cinsel sömürü turizmi sadece cinsel sömürü ticareti etrafında organize olmuş turizm olarak algılanmamalı yada bir şekilde öncelikli bir turistin isteği olarak da kısıtlanmamalıdır. Bu tanımın içine işi ve konumundan dolayı sömürücülük yapan ( ki bunlar esas istismarcı gruptur), asal veya yasal olmayan ticaretle uğraşanlar çocuğun cinsel olarak sömürüldüğü turizm endüstrisi içine katılmaktadır.

Turist belki evinden uzaktayken para karşılığı çocukla cinsel aktivite yaşamak düşüncesi olmayabilir, ama belki çocuk bunu onlar için kolaylaştırabilir. Soysa ekonomik faktörleri fırsatçılık bilen istifade eden organize olmuş seks turizmi çocuğu bölgesel fahişelik endüstrisine iten en önemli faktördür. Bu globalleşmiş döngünün halkaları kadın kara borsacılığı, çocuk karaborsacılığı ve pornografi endüstrisi şeklindedir.

Turistler bu yaptıkları cinsel sömürüyü mantıklı bulmaktadır. Çünkü ziyaret ettikleri yerler de bunu onların kültürlerinin bir parçası şeklinde görmektedirler. Çocuğa karşı işlenen bu suçun polis tarafından cezasız bırakılması veya yasal yollara rüşvet yoluyla çomak sokulması bu anlayışı ağırlaştırmaktadır. Çocuk fahişeliği yasal değilken, yabancıların ve zenginlerin çocuklarla yakın ilişki içinde olduğu bir zamanda ortada bir suçun döndüğünü bir kör bile fark edebilir. Bu anlamda, turizm içindeki cinsel sömürüden çocuğun korunmasına dair ulusal ve uluslar arası anlaşmalar olduğu halde yerel yönetimler ekonomik yararlarından dolayı çocuğa işlenen bu suça karşı yapmaları gereken kovuşturma ve ceza verme sorumluluklarını yerine getirmemektedirler.

Çocuk seks turizminin tanımı sürekli düzeltilip onun daha kapsamlı ve tezahürünün daha anlamlı hale getirilmesine çalışılmaktadır. Çocuk hakları sözleşmesinin özellikle 34., 35., 36., 39., maddelerin de çocuğun cinsel sömürü ticaretine karşı korunma temelleri anlatılmaktadır. Sözleşmede, imza koyan ülkelerin çocuğu cinsel sömürü ve istismardan fahişeliği ve pornografiyi de içerir şekilde korunmasının güvenlik altına alınması önerilmektedir.

34. madde çocuğun cinsel sömürüsünün sınırlarını çizip, çocuk seks turizmi içindeki durumu gibi hükümetlerden ulusal, çift taraflı ve tek taraflı tedbirleri harekete geçirmesi talep ediliyor. 35. madde benzer olup çocuk kaçırma, çocuk satışı ve kara borsacılığı hakkında global seks endüstrisinin bu işlerle bağlantı içinde olabileceğinden bahsediyor.

Çocuk Hakları Sözleşmesinin (CHS) konumu Opsiyonel Protokol ile ( seçimli protokol ) güçlendirilip çocuk seks turizmi içindeki çocuk satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisi konusundaki düşünceleri açıkça ortaya koymaktadır. 10. maddeye imza koyan ülkelere “ çocuk turizmi, çocuk pornografisi, çocuk fahişeliği, çocuk satışı konularını içeren önleme, koruma, ortaya çıkarma, kovuşturma yapma ve cezalandırma alnındaki ayarlamaları tüm sorumluluklarıyla ele alıp uluslar arası beraberliği güçlendirme konusunda çok taraflı, bölgesel ve çift taraflı koordinasyon sağlamalıdır” denilmekte ve şöyle önerilmektedir. “Taraftar ülke idarecileri ulusal, uluslar arası devletsel ve devletler arası sivil toplum örgütleri arasında uluslar arası birliği ve koordinasyonu sağlayacağına söz vermelidir.” Buna ek olarak, kadın ve çocuk kara borsacılığı önleyecek, baskılayacak ve cezalandıracak bir protokol vardır. Bu Birleşmiş Milletlerin Uluslar arası Organize Suçlara karşı kongreyle desteklemekte ve çocuğun cinsel ve diğer amaçlı karaborsacılığını önlemeyi amaçlamaktadır.

Tüm çocuklar koruma savaşın da çocuk seks turizmini önlemenin çok karmaşık ve kritik bir öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bunun öyle bir tanımı olmalıdır ki uygulaması pratik olmalıdır. Problemleri değişik özel yerlere göre tanımlamalı ve öngörüsü olmalıdır. Uluslararasına nüfus etmeyi başarmalıdır. Yeni bir lokalizasyona koyan probleme sıkı önlemler alma yoluyla etki etmelidir.

Çocuk seks turizmi yapan kişi genellikle o ülkede çocuklarla cinsel ilişkiye giren ve daha az gelişmiş bir ülkeye seyahat eden kişidir.Çocuk seksi turistleri her türlü sosyal altyapıdan gelirler; evli- bekar, kadın- erkek, zengin turist veya bu iş için para biriktiren kişiler, belli bir ülkeyi belli amacı için seçen pedofiller veya gezisini özel olarak bu sebep için düzenlemeyenler gibi bir çok farklı grupta karşımıza çıkabilmektedir .

Kimliksizlik,çocukların kolayca erişilebilir olması, kendi ülkesinin ahlaki ve sosyal sınırlamalarından özgür olmak, bu tür davranışı sıklaştırır.Bu kişiler bulundukları ülkede çocukların daha erken yaşta olgunlaştığını ya da aslında para yardımı yaptıklarını söyleyerek davranışlarını meşrulaştırırlar.Elbette turizm çocuğun cinsel açıdan sömürülmesinin tek sebebi değildir; ancak hızlandırıcı bir faktördür.Oteller, barlar ve gece kulüpleri, aynı zamanda ülkenin egzotik imajına katkısı çocuk fuhuşunu besleyen faktörler olabilmektedir.

Turizm ve Gezi Endüstrisi çocuk turizmi ile savaşmak için faydalı bir rol oynamaktadır ; turizm okullarında eğitim, turizm personelini kurslar, çeşitli montör sistemler bunların bazılarıdır .Hem turist alan hem gönderen ülkelerin hükümetleri çocuk seksi turizmine çözüm arayışlarını sürdürmektedirler . Brezilya Turizm Bakanlığı, ihbar amaçlı bir telefon hattı ve “Dikkat! Brezilya Sizi Gözetliyor!” posterleri dağıtarak böyle bir çalışmayı başlatmıştır .

Çocuk Seksi Turistlerinin gittikleri ülkeler değişmektedir.Bir ülkede kontrollerin sıklaştığını farkedenler komşu bir ülkede şanslarını denemektedirler. Tayland ve Kamboçya buna örnek iki ülkedir. Kosta Rika Tayland’ın arka bahçesi olarak internette pazarlanmakta ve Amerika’da Internetten bunun için ucuz yerler ilan edilerek geziler düzenlenmektedir. Sadece 1999 yılında Kosta Rika’ya bu amaçla 5000 turist geldiği saptanmıştır .

Günümüzde ticari cinsel sömürünün kurbanı olan çocukların sayısını belirlemek için elimizde geçerli bir yöntem bulunmamaktadır .Bunun sebeplerinin başında böyle bir metodolojinin geliştirilememiş olması ve konuyla ilgili tanımların ülkeden ülkeye değişiyor olması gelmektedir. Ayrıca yer altı sektöründe olması , mafyanın işin içinde olması da sayısal verileri ulaşmayı engelleyen faktörler olarak dikkati çekmektedir.

Çocuk pornosunda, kurban sömürüldüğünün farkına varmayabilir veya utanç ve korkuyla bu konuda sessiz kalmayı tercih edebilir. Ayrıca tehdit ve korkutmsa yoluyla da konuşmamayı tercih etme sıklıkla gözlenen bir olaydır.

Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da konuyla ilgili bilgi düzeyi yok denecek boyuttadır. Araştırmaların yapılabilmiş olduğu yerlerde ise gerçek bir tablo sunmaya yetecek kadar sağlıklı bilgi toplanabilmiş değildir.Bu özellikle kaçırılan çocuklar için geçerlidir.Bilgi kaynakları genellikle kaçırılan çocukların cinsel, ekonomik ya da başka bir sebeple mi kaçırıldığını ya da kaç yaşında olduğunu, cinsiyetini belirtmemektedir. Bir ülkede cinsel açıdan sömürülmüş çocukların sayısını tahmin etmek daha kolay olmasına karşın kaynak eksikliği- hem insan emeği, hem finansal açıdan bunu zorlaştırmaktadır .Araştırılan grup, genel hakkında bilgi yansıtamayacak kadar küçük olabilmektedir.Ayrıca araştırmacılar konunun suç olması nedeniyle çok zor koşullar altında araştırma yapabilmektedir.

Çocuk fuhuşu ile ilgili bilgiler, en gözle görülür tiplerinin üzerinde yoğunlaşmaktadır .Bu tür fuhuş parklarda, otobüs duraklarında ya da başka kamusal alanlarda gerçekleşmektedir . Sömürünün büyük br kısmı kaçak olduğu için bu araştırmalar da gerçek tabloyu yansıtmamaktadır .

Bu işin müşterilerinin tümüne yakını erkektir. Amerika’da yapılan araştırmalarda sosyoekonomik sınıf ya da yaşla ilgili belirgin bir farkın bulunmadığı görülmektedir.

1977 de Galler de Uluslararası Pedofilik Bilgi Alış-veriş Merkezinin ilk toplantısı yapılmıştır. Bunlar erişkinle çocuk arasındaki ilişkinin izin verilebilir olduğuna inanan bir gruptu. Bu dernek çocukların onayıyla bunun normal bir olay olduğuna inandırmak için uğraşan bir gruptu.Bu tip grupların her geçen gün arttığı da dikkat çekmektedir. Amerika ‘da California ‘da Rene Giuon Derneği 2500 üyesiyle kendilerine 8 yaş altında çocuklarla seks yapmayı hedeflemişlerdir. Bu grubun sloganı 8 yaşında seks yap yoksa çok geç kalmış olursun şeklindedir.

Gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde istatistiksel verilerin noksanlığı Çocukların Ticari Amaçlı Cinsel Sömürüsünün gerçek boyutlarının ne olduğu hakkında net ve sağlıklı bilgiye sahip olunmasını engellemektedir. Bununla beraber,anketlere verilen cevaplar ve mevcut araştırmalar önemli bir problem olduğunu göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde ön plana çıkan bir konu olmasında rol oynayan etkenlerden biri ülkelerin refah düzeyidir. Örneğin, internete hızlı ve rahat erişim çocuk pornografisinin yayılması ve elde bulundurulmasını kolaylaştırmaktadır. Modern teknolojinin bu derece yaygın olması, ticareti de kolay hale getirmektedir. Çünkü internet, sıklıkla, çocukların yem olarak kullanıldığı reklamlara ev sahipliği yapma vazifesini görmektedir. Buna bir de, ticareti kolaylaştırmak için bölgede nispeten rahat hareket etmeye izin veren politik düzenlemeleri de katmak gerekir. Zenginlik, çocuk seks turizminin büyük boyutlarda gerçekleşmesinde etkili olan önemli bir etkendir.

Hükümet dışı örgütlerin gerçekleştirdiği bir çok faaliyet ve medyada konuya yer verilmesi hükümetleri problemle mücadelede etme yolunda daha fazla tedbir almaya zorlamaktadır. Belçika hükümetinin, 1996 yılında hükümetin Marc Dutroux vakasını ele alması üzerine protesto eylemi yapan 250,000 Belçika’lıya olumlu yanıt vermesi bunun bir göstergesidir. İzlanda’da, hükümet, bir araştırma raporu ile ortaya çıkan düşünüldüğünden çok daha fazla cinsel istismar vakası bulunduğunun saptanmasıyla harekete geçmiştir. Hükümet dışı örgütler, yoğun şekilde, internetteki çocuk pornosu ve seks turizmi ile mücadele etmektedir. Cinsel istismar amaçlı çocuk ticaretinin bu örgütlerin gündeminde büyük bir yer işgal etmediği görülmektedir.

Batı Avrupa’da çocuk fahişeliğinin iki şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Bunlardan birincisi, çoğunlukla bu çocukların ticareti amaçlı ve zorlanmaları sonucu ortaya çıkan bir tablodur. Bu problemin ikinci tip kurbanları ise ilgili ülke vatandaşlarıdır. Bu tip fahişeliğe yol açan etkenler sözü edilen ilk tip için geçerli olanlardan farklıdır. Genelleme yapma riski göze alınarak, söz konusu ülke vatandaşı çocukların fahişeliğinin “çocuklar için yeterli bir destek sisteminin olmayışı, konuyu ele alacak net bir hukuki sistemin bulunmayışı ve çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüsünün toplumda bir dereceye kadar onaylanması”ndan kaynaklandığı söylenebilir.

Dünyanın diğer bölgelerine oranla, Doğu Avrupalı erkek çocuklar çocuk fahişeliği kurbanları içinde büyük oranda yer almaktadır. Bu çocuklar, çoğunlukla seks turizmi için bölgeyi ziyaret eden yabancılar tarafından fahişe olarak kullanılmaktadır. Bu durum, Estonya, Rusya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’da da bildirilmektedir. Estonya’da turizmdeki yakın zamanda kaydedilen gelişmeyi takiben çocuk seks turizmi patlama yaşamıştır. Başlıca kurbanlar erkek çocuklardır ve bu suçu işleyenler de en başta Finli ve Almanlardır. Estonya’da 1997-1999 arasında 881 çocuk seks turizmi olgusu bildirilmiştir. Fin’lilerin Rusya’daki çocuk seks turizmindeki artışın da arkasındaki kişiler oldukları belirtilmektedir.

Çocukların cinsel amaçlı ticareti Doğa Avrupa’da alarm verici boyutlardadır. Ticaretin çoğu küçük yaştaki kadınların pazarlanması ile gerçekleşmektedir; ancak, erkek çocukların ticareti hakkında da artan sayıda bildirimler vardır. Küçük yaştaki binlerde kız çok karlı görünen yurt dışında çalışma vaatleriyle kandırılmakta ve kendilerini seks köleliğinin kıskacında bulmaktadırlar. En çok endişe veren durum ise, ticaretin iyi organize olmuş ve güçlü uluslararası suç şebekeleri tarafından gerçekleştiriliyor olmasıdır. Bu, problemin boyutlarının düşünüldüğünden daha büyük olduğunu ortaya koyar. Buna ek olarak, son zamanlardaki raporlar, Doğu Avrupalı kadınların, kendilerini daha sonra batıya kaçıran suç çeteleri tarafından internette pazarlandıkları ve satıldıkları bildirilmektedir.

Nov 192012
 

Çocuk istismarına yol açan olaylar içinde özellikle küçük bebeklere yönelik yapılan ve ölümün ortaya çıkmasına neden olabilecek en önemli olaylardan birisi çocuğun tutulup sarsılması olarak özetlenebilecek sarsılmış bebek sendromudur.

Sarsılmış bebek sendromu genellikle küçük bebeklerin aşırı kızgınlık içinde kollarından tutulup sarsılmasıyla o dönemlerde çokta güçlü olmayan boyun kaslarının başı sabit tutamaması sonucu beyine giden damarların yırtılması ile beyinde kanama meydana gelmesi olayıdır. Burada bebeğe yönelik yapılan sarsma hareketi bebeğin mamasını yememesi ya da sürekli ağlaması gibi ebeveyni kızdıran bir davranışının sonucu gelişir. Bebeğe yönelik kızgınlık korunması olmayan çocuğun sertçe ve sürekli olarak sarsılması ve bazı olgularda kollarından tutulup bir yere fırlatılması şeklinde gelişmektedir.

Uzun zaman bebeklerde nasıl gerçekleştiği bilinmeyen beyin kanamalarının gelişmesi ve bu tip olgularda kollarında şiddet uygulandığını gösteren ekimozların olması şeklinde gerçekleşen bu tip olayların istismar olduğu görülmüştür. Bebeğin gövdesinden veya kol ve bacaklarından tutulup sarsılması sonucu oluşan, kafa içi kanamalar (subdural ve/veya subaraknoid hematom), göz içi kanamalar (retinal hemorajiler) ve minimal travmatik dış bulgu ile karakterize Sarsılmış Bebek Sendromu, özellikle 6 aydan küçük bebeklerde karşımıza çıkan, çocukların maruz kaldıkları kaza-dışı yaralanmaların en yüksek mortalite ve morbidite insidansına sahip biçimlerinden biridir.

Yapılan çalışmalar başın yumuşak bir zemine vurması (yastık, yatak vb.) ile beyine uygulanan gücün miktarının etkilenmeyeceğini ancak yumuşak dokularda oluşabilecek yaralanmaları en aza indireceği ortaya koymuştur.Kaza-dışı nedenlerle oluşan kafa travmaları Kafa travması ölümle sonuçlanan çocuk istismarı olguları içinde ilk sırayı almaktadır.

Sarsmanın çoğunlukla bebeğin ağlamasını durdurmak veya huzursuzluğunu ortadan kaldırmak amacını taşıdığı düşünülmektedir. Özellikle çocuklardan gelişimlerinin üstünde beklentisi olan ve çocuğun kendi beklentilerini karşılamasını uman ebeveynlerin ve bakıcıların ciddi istismar potansiyeli taşıdıkları düşünülmektedir.Ayrıca, ebeveynin psikiyatrik problemlerinin, çevresel, sosyal ya da ekonomik nedenli stres altında olmalarının impulsif ve agresif davranışları arttırdığı belirtilmiştir. Bir çok olguda, bebeğin doğrudan zarar vermek için mi yoksa sadece susturulmak için mi sarsıldığı açıklanamamaktadır. Starling ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada, olguların %60’ından babalar, üvey-babalar ve annenin erkek arkadaşı sorumludur. Olguların sadece %12’sinde failin anne olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda ortaya konan, bakımından bir erkeğin sorumlu olduğu bebeklerin Sarsılmış Bebek Sendromu açısından daha fazla risk altında bulundukları savı, annelerin daha sıklıkla ölümle sonuçlanan çocuk istismarı olgularından sorumlu oldukları düşünceleri ile ters düşmektedir. Bu çalışmada ortaya konan sonuçlar erkek bebeklerin daha fazla istismar riski taşıdıklarını göstermekte ve kişilerin daha çok kendi cinslerindeki çocukları istismar ettiği savı ile de çelişmektedir.